Ρυθμίσεις PPTX

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρυθμίσεις εικόνας

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν πολλές εικόνες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Η ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω των επιλογών στην Διατήρηση εικόνων αναπτυσσόμενη λίστα.

Συμβουλή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί  Προσαρμογή.... Στο Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ρυθμίσεις κειμένου

  • Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων
    Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου.
  • Διατήρηση αλλαγών γραμμής
    Διατηρεί την αρχική διάταξη των γραμμών κειμένου. Διαφορετικά, το έγγραφο εξόδου θα έχει μία μόνο γραμμή στην οποία θα περιέχεται όλο το κείμενο.
  • Συρρίκνωση κειμένου σε υπερχείλιση
    Μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς του κειμένου, εάν το κείμενο δεν χωράει σε ένα μπλοκ κειμένου.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία μεταδεδομένων..., προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.