Αντιγραφή περιοχής ως κείμενο

Για να αντιγράψετε μια περιοχή ενός εγγράφου PDF ως κείμενο, χρησιμοποιήστε μία από τις δύο μεθόδους:

1η Μέθοδος:

 1. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από την περιοχή που θέλετε να αντιγράψετε.
  Η περιοχή που επισημαίνετε θα πρέπει να περιορίζεται σε μία μόνο σελίδα.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται δίπλα στην επισημασμένη περιοχή.  Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην επισημασμένη περιοχή και να κάνετε κλικ Αντιγραφή ως Κείμενο στο μενού συντόμευσης ή να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης Ctrl+Shift+C.


 3. Επικολλήστε το αντιγραμμένο κείμενο στην επιθυμητή εφαρμογή.

2η Μέθοδος:

 1. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επισημάνετε τα τμήματα κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε.
  Μπορείτε να επισημάνετε τμήματα κειμένου σε αρκετές σελίδες ταυτόχρονα.
 2. Κάντε δεξί κλικ στο επισημασμένο κείμενο.
 3. Κάντε κλικ Αντιγραφή κειμένου στο μενού συντόμευσης που εμφανίζεται ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης Ctrl+C.


 4. Επικολλήστε το αντιγραμμένο κείμενο στην επιθυμητή εφαρμογή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 2η Μέθοδο μόνο για έγγραφα PDF με επίπεδο κειμένου. Αν δεν υπάρχει επίπεδο κειμένου σε ένα έγγραφο PDF, το ABBYY FineReader PDF δημιουργεί ένα επίπεδο κειμένου ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναγνώρισης φόντου.

Αν δεν μπορείτε να επισημάνετε τμήματα κειμένου με τον δρομέα του ποντικιού, βεβαιωθείτε ότι η Ενεργοποίηση αναγνώρισης στο παρασκήνιο στον Επεξεργαστή PDF επιλογή στο Επιλογές παράθυρο διαλόγου είναι επιλεγμένη.

Αν υπάρχουν οπτικές διαφορές και σφάλματα αναγνώρισης στο αντιγραμμένο κείμενο, βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές γλώσσες OCR για το έγγραφο.
Δείτε επίσης: Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.

Για να αποθηκεύσετε το επίπεδο κειμένου που δημιουργήθηκε από τη διαδικασία αναγνώρισης φόντου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα  στο κουμπί στη γραμμή εργαλείων στην Έγγραφο καρτέλα και επιλέξτε Αναγνώριση εγγράφου....
Δείτε επίσης: Αναγνώριση κειμένου.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.