Αντιγραφή περιοχής ως εικόνας

Για να αντιγράψετε μια περιοχή ενός εγγράφου PDF ως εικόνα:

  1. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από την περιοχή που θέλετε να αντιγράψετε.
    Η περιοχή που επισημαίνετε θα πρέπει να περιορίζεται σε μία μόνο σελίδα.
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται δίπλα στην επισημασμένη περιοχή.    Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην επισημασμένη περιοχή και να κάνετε κλικ Αντιγραφή ως Εικόνα στο μενού συντόμευσης ή να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης Ctrl+C.    Το κείμενο από την επισημασμένη περιοχή θα αντιγραφεί στο πρόχειρο ως εικόνα.
  3. Επικολλήστε την αντιγραμμένη εικόνα στην επιθυμητή εφαρμογή.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.