Άνοιγμα εικόνων και PDF

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να ανοίγετε αρχεία PDF και εικόνες σε οποιαδήποτε από τις υποστηριζόμενες μορφές.

Ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα για να ανοίξετε ένα αρχείο εικόνας ή PDF:

  1. Στον Επεξεργαστή OCR, κάντε κλικ στη γραμμή εργαλείων ή στην επιλογή Αρχείο > Άνοιγμα εικόνας....
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία εικόνας ή PDF.
  3. Εάν επιλέξετε ένα αρχείο που περιέχει πολλές σελίδες, μπορείτε να ορίσετε την περιοχή σελίδων που θέλετε να ανοίξετε.
  4. Επιλέξτε Αυτόματη επεξεργασία εικόνων σελίδας καθώς προστίθενται αν θέλετε η επεξεργασία της εικόνας να γίνει αυτόματα.

Συμβουλή. Μπορείτε να ορίσετε ποιους χειρισμούς θα πραγματοποιεί το πρόγραμμα στην εικόνα, π.χ. ποια ελαττώματα εικόνας πρέπει να διορθώνονται ή αν το έγγραφο πρέπει να αναλύεται και να αναγνωρίζεται αυτόματα. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις επεξεργασίας εικόνας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.... Βλ. Επιλογές επεξεργασίας εικόνας για λεπτομέρειες.

Αν ένα έργο OCR είναι ήδη ανοιχτό, όταν ανοίξετε νέες σελίδες, οι επιλεγμένες σελίδες θα προσαρτηθούν στο τέλος του έργου. Εάν δεν είναι ανοικτό κανένα έργο OCR αυτήν τη στιγμή, τότε δημιουργείται ένα νέο έγγραφο από τις επιλεγμένες σελίδες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με σελίδες και έργα OCR, βλ. Έργα OCR.

Η πρόσβαση σε κάποια αρχεία PDF μπορεί να περιορίζεται από τους συγγραφείς τους. Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν προστασία με κωδικό πρόσβασης και περιορισμούς στο άνοιγμα του εγγράφου ή στην αντιγραφή του περιεχομένου του. Όταν ανοίγετε τέτοια αρχεία, το ABBYY FineReader θα ζητάει κωδικό πρόσβασης. 

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.