Ομαδική εργασία με έργα OCR

Το ABBYY FineReader παρέχει εργαλεία για την επεξεργασία εγγράφων μαζί με άλλους χρήστες σε ένα δίκτυο. Πολλοί χρήστες μπορούν να μοιράζονται τις ίδιες γλώσσες χρήστη και τα λεξικά που έχουν δημιουργηθεί για αυτές τις γλώσσες.

Για να παρέχετε τη δυνατότητα χρήσης λεξικών χρήστη και γλωσσών σε πολλούς χρήστες:

 1. Δημιουργήστε/ανοίξτε ένα έργο OCR και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις σάρωσης και οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων για το συγκεκριμένο έγγραφο.
 2. Καθορίστε ένα φάκελο όπου θα αποθηκεύονται τα λεξικά χρήστη. Αυτός ο φάκελος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από όλους τους χρήστες.
  Από προεπιλογή, τα λεξικά χρήστη αποθηκεύονται στο φάκελο %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\16\UserDictionaries.
  Για να ορίσετε διαφορετικό φάκελο για τα λεξικά χρήστη:
  1. Στην καρτέλα Περιοχές\nκαι κείμενο του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου), κάντε κλικ στο κουμπί Λεξικά χρήστη....
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση... και ορίστε τη διαδρομή προς το φάκελό σας.
 3. Αποθηκεύστε τα πρότυπα και τις γλώσσες χρήστη σε ένα αρχείο (*.fbtx):
  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα OCR του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση μοτίβων και γλωσσών....
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές αποθήκευσης ορίστε ένα φάκελο για την αποθήκευση του αρχείου. Αυτός ο φάκελος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από όλους τους χρήστες.
 4. Κι άλλοι χρήστες μπορούν τώρα να έχουν πρόσβαση στις γλώσσες και τα λεξικά χρήστη. Για να το κάνουν, πρέπει να φορτώσουν το αρχείο *.fbtx που έχετε δημιουργήσει στο βήμα 3 και να ορίσουν τη διαδρομή προς το φάκελο με τα προσαρμοσμένα λεξικά που δημιουργήσατε στο βήμα 2.
  Για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε λεξικά, μοτίβα και γλώσσες χρήστη, οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής για τους φακέλους αποθήκευσης.

Για να δείτε τη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών χρήστη και τις παραμέτρους τους, κάντε κλικ στην καρτέλα OCR του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

Όταν μία γλώσσα χρήστη χρησιμοποιείται από διάφορους χρήστες, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν ή να διαγράψουν λέξεις από το αντίστοιχο λεξικό αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν τις ιδιότητες αυτής της γλώσσας.

Όταν ένας χρήστης επεξεργάζεται ένα λεξικό χρήστη, τότε άλλοι χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιούν για να εκτελούν οπτική αναγνώριση χαρακτήρων και ορθογραφικό έλεγχο, αλλά δεν μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν λέξεις.

Οι αλλαγές που κάνει ένας χρήστης σε ένα λεξικό χρήστη θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες που έχουν επιλέξει το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το συγκεκριμένο λεξικό. Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές, οι χρήστες θα πρέπει να επανεκκινήσουν το ABBYY FineReader.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.