Γραμματοσειρές που απαιτούνται για τη σωστή εμφάνιση των κειμένων σε υποστηριζόμενες γλώσσες

Γλώσσες OCR Γραμματοσειρά
Αμπχαζικά Arial Unicode MS(*)
Αβαρικά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Αγκούλ Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Αντιγκεϊκά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Αλταϊκά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Αραβικά Arial Unicode MS(*)
Αρμενικά (Ανατολικά, Δυτικά, Γκραμπάρ)* Arial Unicode MS(*)
Μπασκίρ* Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Βιετναμέζικα Arial Unicode MS(*)
Γκαγκαούζικα Arial Unicode MS(*)
Ντάργκουα Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Ζουλού Arial Unicode MS,(*), Lucida Sans Unicode
Εβραϊκά Arial Unicode MS(*), Aharoni, David, Levenim mt, Miriam, Narkisim, Rod
Γίντις Arial Unicode MS(*)
Ίνγκους Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Καμπαρντινικά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Κινεζικά (απλοποιημένα), Κινεζικά (παραδοσιακά)

Arial Unicode MS(*), γραμματοσειρές SimSun

Παράδειγμα SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(για ISO10646), STSong

Κορεατικά, Κορεατικά (Χάνγκουλ)

Arial Unicode MS(*), γραμματοσειρές SimSun

Παράδειγμα SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(για ISO10646), STSong

Κοριακικά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Λακ Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Λεζγκί Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Μάνσι Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Μάρι Arial Unicode MS(*)
Οσσετικά Arial Unicode MS(*)
Ρωσικά (παλαιά γραφή) Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Ταμπαζαράν Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Τατζικικά Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Ταϊλανδικά Arial Unicode MS(*)
Ουντμούρτ Arial Unicode MS(*)
Χακασικά Arial Unicode MS(*)
Χάντι Arial Unicode MS(*)
Χάουσα Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Τσετσενικά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Τσουβασικά Arial Unicode MS(*)
Τσουκοτικά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Γιακουτικά Arial Unicode MS(*)
Ιαπωνικά

Arial Unicode MS(*), γραμματοσειρές SimSun

Παράδειγμα SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(για ISO10646), STSong

Σημεία εύρεσης/παροχής με

(*) Microsoft Office 2000 ή νεότερη έκδοση

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.