Πεδίο κειμένου

Πεδίο κειμένου προορίζεται για κειμενικά δεδομένα.

Για να προσθέσετε ένα πεδίο κειμένου στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών και κάντε κλικ στο εργαλείο .
Δείτε επίσης: Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε ένα πεδίο κειμένου, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο κι επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.
Δείτε επίσης: Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες πεδίου κειμένου

Γενική καρτέλα

Καρτέλα εμφάνισης

Καρτέλα μορφής

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.