Συμπλήρωση φορμών

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προβάλλετε, να συμπληρώνετε, να αποθηκεύετε και να εκτυπώνετε διαδραστικές φόρμες.

 1. Εάν ένα έγγραφο περιέχει μια φόρμα, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

  Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επισήμανση των πεδίων διαδραστικής φόρμας αποεπιλέγοντας Επισήμανση πεδίων είτε σε αυτό το μήνυμα είτε στο κύριο μενού: Επεξεργαστής Φόρμας > Επισήμανση πεδίων.
 2. Για να συμπληρώσετε μια φόρμα, επιλέξτε τιμές από τις αναπτυσσόμενες λίστες ή πληκτρολογήστε κείμενο.


Με το ABBYY FineReader μπορείτε επίσης:

 • Να φορτώσετε δεδομένα σε μια φόρμα
  Κάντε κλικ στο Επεξεργαστής Φόρμας > Δεδομένα φόρμας > Φόρτωση δεδομένων φόρμας από αρχείο..., περιηγηθείτε σε ένα αρχείο με δεδομένα φόρμας και κάντε κλικ στο Άνοιγμα. Η φόρμα θα συμπληρωθεί με δεδομένα από το αρχείο που θα έχετε επιλέξει.
  Τα δεδομένα της φόρμας μπορούν να φορτωθούν από αρχεία FDF ή XFDF.
 • Να αποθηκεύσετε δεδομένα φόρμας
  Κάντε κλικ στο Επεξεργαστής Φόρμας > Δεδομένα φόρμας > Αποθήκευση δεδομένων φόρμας σε αρχείο..., καθορίστε ένα όνομα για το αρχείο σας, επιλέξτε μια μορφή εξόδου και κάντε κλικ στο Αποθήκευση. Τα δεδομένα της φόρμας θα αποθηκευτούν σε αρχείο.
  Τα δεδομένα της φόρμας μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή FDF, XFDF ή HTML.
 • Να διαγράψετε το περιεχόμενο των πεδίων μιας φόρμας
  Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργαστής Φόρμας > Δεδομένα φόρμας > Επαναφορά φόρμας. Όλα τα πεδία της φόρμας εκκαθαρίζονται.

Εάν η JavaScript είναι απενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του προγράμματος, ορισμένα από τα στοιχεία στις φόρμες PDF ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμα. Για παράδειγμα, οι έλεγχοι φόρμας δεδομένων ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμοι. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την JavaScript, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επιλογές > Άλλα > Ενεργοποίηση επιλογής JavaScript σε έγγραφα PDF.

Δείτε επίσης: Δυνατότητες ασφαλείας PDF.

Εάν δεν επισημαίνονται διαδραστικά πεδία στην τρέχουσα φόρμα σας, βεβαιωθείτε ότι η Επισήμανση πεδίων επιλογή είναι ενεργοποιημένη είτε στο πάνω μέρος της οθόνης είτε στο κύριο μενού: Επεξεργαστής Φόρμας > Επισήμανση πεδίων. Αν η επιλογή ή το στοιχείο μενού είναι επιλεγμένο αλλά εξακολουθείτε να μην βλέπετε υπογραμμισμένα πεδία, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εξαγωγήγια να συμπληρώσετε τη φόρμα σας.
Δείτε επίσης: Προσθήκη μιας σημείωσης με μπλοκ κειμένου σε ένα έγγραφο PDF.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.