Ρυθμίσεις EPUB / FB2

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Διάταξη εγγράφου

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο εξόδου.

  • Μορφοποιημένο κείμενο
    Διατηρεί τις παραγράφους, αλλά όχι τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων και το διάστιχο. Το κείμενο που προκύπτει στοιχίζεται αριστερά. Κείμενα με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά.
    Τα κάθετα κείμενα θα γίνουν οριζόντια.
    Τα στυλ γραμματοσειράς θα διατηρηθούν μόνο στη μορφή EPUB.
  • Απλό κείμενο
    Δεν διατηρεί τη μορφοποίηση.

Εάν αποθηκεύετε σε μορφή EPUB, μπορείτε να διατηρήσετε τις γραμματοσειρές, επιλέγοντας την επιλογή Μορφοποιημένο κείμενο από την αναπτυσσόμενη λίστα Διάταξη εγγράφου και ενεργοποιώντας την επιλογή Διατήρηση γραμματοσειρών και μεγεθών γραμματοσειράς (μόνο EPUB) παρακάτω. Ενεργοποιήστε την επιλογή Ενσωμάτωση γραμματοσειρών για να ενσωματώσετε τις γραμματοσειρές του εγγράφου στο ηλεκτρονικό βιβλίο που προκύπτει.
Ορισμένες συσκευές και λογισμικό δεν εμφανίζουν ενσωματωμένες γραμματοσειρές.

Δημιουργία εξωφύλλου

Ενεργοποιήστε την επιλογή Χρήση της πρώτης σελίδας ως εξωφύλλουηλεκτρονικού βιβλίου αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την πρώτη σελίδα του εγγράφου ως εξώφυλλό του.

Ρυθμίσεις εικόνας

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν πολλές εικόνες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Η ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω των επιλογών στην Διατήρηση εικόνων αναπτυσσόμενη λίστα.

Συμβουλή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.... Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Ρυθμίσεις EPUB

Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση της μορφής EPUB που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο Επεξεργασία μεταδεδομένων... κουμπί, προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και επιλέξτε OK.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.