Προβολή των αποτελεσμάτων σύγκρισης

Οι διαφορές που εντόπισε το πρόγραμμα επισημαίνονται στα δύο κείμενα και επίσης αναφέρονται χωριστά στο δεξιό παράθυρο.

Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY μπορεί να βρει τους ακόλουθους τύπους διαφορών:

Κάθε στοιχείο της λίστας διαφορών περιέχει ένα απόσπασμα κειμένου που έχει διαγραφεί, εισαχθεί ή επεξεργαστεί και τους αριθμούς των σελίδων όπου το κείμενο αυτό παρουσιάζεται σε κάθε έγγραφο. Για να αντιγράψετε μια διαφορά στο Πρόχειρο, κάντε δεξί κλικ και κάντε κλικ Αντιγραφή διαφοράς στο μενού συντόμευσης ή επιλέξτε το και κάντε κλικ στο Επεξεργασία > Αντιγραφή διαφοράς.

Αν ένα απόσπασμα κειμένου έχει υποστεί επεξεργασία, τόσο η παλιά όσο και η νέα έκδοση του αποσπάσματος θα περιλαμβάνονται στο δεξιό παράθυρο.

Ο αριθμός των εντοπισμένων διαφορών εμφανίζεται σε δύο θέσεις:

 • Στην κόκκινη γραμμή που εμφανίζεται στην κορυφή της περιοχής εμφάνισης αφού συγκρίνετε τα έγγραφα:
 • Δίπλα στον τίτλο της καρτέλας Διαφορές του δεξιού παραθύρου: .

Όταν επιλέγετε μια διαφορά στην καρτέλα Διαφορές το διαφορετικό κείμενο θα εμφανιστεί και στα δύο έγγραφα σε παράλληλη προβολή.

Για να περιηγηθείτε στις διαφορές, κάντε ένα από τα εξής:

 • Κάντε κλικ σε μια διαφορά σε ένα από τα δύο έγγραφα.
 • Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου: Ctrl+Δεξί βέλος/Ctrl+Αριστερό βέλος.
 • Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και στην καρτέλα Διαφορές.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Μενού Σύγκριση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενη διαφορά ή Προηγούμενη διαφορά.

Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε ταυτόχρονη κύλιση στις δύο εκδόσεις για να δείτε τις αλλαγές σε παράλληλη προβολή.
Η ταυτόχρονη κύλιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να την απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κατά πλάτος στο Προβολή και καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Συγχρονισμός κύλισης ή κάντε δεξιό κλικ σε ένα έγγραφο και απενεργοποιήστε την επιλογή Συγχρονισμός κύλισης στο μενού συντόμευσης ή κάντε κλικ στο κουμπί που βρίσκεται πάνω από ένα από τα έγγραφα.

Ομαδοποίηση διαφορών

Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY ομαδοποιεί τις διαφορές που έχουν εντοπιστεί, έτσι ώστε να μπορείτε να αγνοήσετε μικρές αλλαγές και να εστιάσετε σε ουσιαστικές ασυμφωνίες.

Οι διαφορές που εντοπίστηκαν μπορεί να τοποθετηθούν σε μία από τις τρεις ομάδες:

 • Σώμα κειμένου
  Αυτή η ομάδα περιέχει τις ουσιαστικές διαφορές που βρέθηκαν στο σώμα κειμένου των δύο εγγράφων.
 • Κεφαλίδες και υποσέλιδα
  Αυτή η ομάδα περιέχει τις διαφορές στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα των δύο εγγράφων (π.χ. διαφορές σε αριθμούς σελίδων).
 • Αρίθμηση
  Αυτή η ομάδα περιέχει τις διαφορές στους αριθμούς που περιέχονται στα δύο έγγραφα, π.χ. διαφορές στην αρίθμηση των λιστών.

Για να απενεργοποιήσετε την ομαδοποίηση των διαφορών, κάντε κλικ στο κουμπί στην καρτέλα Διαφορές του δεξιού παραθύρου.

Για να καταργήσετε μια διαφορά από τη λίστα, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί στην καρτέλα Διαφορές.
 • Κάντε δεξί κλικ στη διαφορά και επιλέξτε Παράβλεψη διαφοράς στο μενού συντόμευσης.

Για να καταργήσετε αρκετές διαφορές ταυτόχρονα, επιλέξτε τις ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl.

Για να αγνοήσετε όλες τις πανομοιότυπες διαφορές, επιλέξτε την εντολή Παράβλεψη πανομοιότυπων διαφορών στο μενού συντόμευσης.

Οι διαφορές που έχετε καταργήσει από τη λίστα δεν θα εμφανίζονται στην αναφορά της σύγκρισης.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.