Sayfalar yanlış sırayla taratılmışsa veya belge ihtiyacınız olmayan bazı sayfalar içeriyorsa, sayfaların sıralamasını değiştirebilir veya gereksiz sayfaları silebilirsiniz.

  • Sayfaların sıralamasını değiştirmek için, sayfaları sol bölmeye sürükleyip bırakın.
  • Bir sayfayı silmek için üzerine sağ tıklatın ve açılan kısayol menüsünde Sil'i tıklatın ya da sayfayı seçip Sil tuşuna basın.

Önemli! Sayfaların sıralamasını değiştirmeden önce belgeyi kaydetmişseniz, yaptığınız değişikliklerin uygulanabilmesi için belgeyi tekrar kaydetmeniz gerekecektir. Belgeyi kaydetmek için, AYARLARI DIŞA AKTAR bölmesindeki düğmelerden birini tıklatın.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.