Konfiguracja Citrix Workspace App

Jeżeli program ABBYY FineReader PDF jest instalowany przy użyciu Citrix Workspace App, to należy wybrać opcję Instalacja aplikacji z dostępem przez serwer.
Aby zainstalować program ABBYY FineReader PDF Corporate:

 1. Zainstaluj program FineReader na wszystkich serwerach w grupie odbiorców farmy Citrix*.
 2. Tworzenie Serwera licencji i dodawanie odpowiedniej liczby licencji.

Uwaga. Jeżeli użytkownik uruchomi program ABBYY Hot Folder lub inną powiązaną aplikację, nie uruchamiając przy tym programu FineReader, to i tak zostanie mu przydzielona Licencja równoczesna / Zdalny użytkownik. Powyższe nie dotyczy programu ABBYY Screenshot Reader, ponieważ do jego uruchomienia nie potrzeba licencji jednoczesnej/zdalnej.

* Farma to grupa serwerów Citrix umożliwiających centralne zarządzanie i równoważenie obciążenia oraz zwiększająca odporność na błędy.

Przykład: konfiguracja Citrix Workspace App 1808

 1. Uruchom Citrix Studio.
 2. Wybierz farmę, w której chcesz zainstalować program ABBYY FineReader PDF.
 3. Utwórz grupę odbiorców dla programu FineReader lub dodaj program FineReader do istniejącej grupy.

Aby utworzyć nową grupę odbiorców:

 1. Kliknij Delivery Groups>Create Delivery group.
 2. W kroku Machines wybierz Machine Catalog z listy i wprowadź liczbę serwerów, których zamierzasz używać.
 3. W kroku Users określ użytkowników, którzy będą mieć dostęp do grupy odbiorców lub ogranicz grupę odbiorców do wybranych użytkowników.
 4. W kroku Applications kliknij przycisk Dodaj… i wybierz aplikacje, które mogą być uruchamiane w grupie odbiorców:
  1. Z menu start…
   Wybierz program ABBYY FineReader PDF z listy. Jeżeli użytkownicy mają mieć dostęp do preinstalowanych aplikacji bez uprzedniego uruchamiania programu FineReader, to wybierz te aplikacje. Kliknij przycisk OK.
  2. Ręcznie…
   Jeżeli na wybranych serwerach dostępnych jest kilka katalogów aplikacji, to należy wybrać katalog z ABBYY FineReader PDF w okienku Working directory (Katalog roboczy). W polu Path to the executable file (Ścieżka do pliku wykonywalnego) wpisz ścieżkę dostępu do pliku FineReader.exe, a następnie wpisz nazwę aplikacji dla użytkowników oraz dla administratorów. Kliknij przycisk OK.
  3. Dodaj inne aplikacje, które mają pojawić się w tej samej grupie odbiorców, co ABBYY FineReader PDF i kliknij Next (Dalej).
 5. W kroku Desktops dodaj pulpity, które będą udostępniane przez grupę odbiorców. Jeżeli nie planujesz udostępniać pulpitów, to możesz pominąć ten krok.
 6. W kroku Summary podaj nazwę dla grupy odbiorców w sekcji Delivery Group name i wpisz opis w sekcji Delivery Group description, used as label in Receiver (optional). Zakończ proces tworzenia grupy odbiorców.
 7. Wybierz właśnie utworzoną grupę i kliknij przycisk Edit Delivery Group. W otwartym oknie dialogowym przejdź na kartę StoreFront, włącz opcję Automatically, using the StoreFront servers selected below i podaj nazwy serwerów StoreFront z grupy odbiorców.

Aby dodać program ABBYY FineReader PDF do istniejącej grupy odbiorców:

 1. Wybierz grupę, do której ma zostać dodany program FineReader i kliknij przycisk Add Applications.
 2. Dodaj program ABBYY FineReader PDF w taki sam sposób, jak zostało to opisane w kroku 4 w przypadku tworzenia nowej grupy.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.