Korzystanie z programu Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)

Microsoft System Center Configuration Manager umożliwia maksymalną automatyzację zdalnej instalacji oprogramowania w sieciach korporacyjnych.

Instalacja oprogramowania przy użyciu oprogramowania SCCM składa się z trzech etapów:

  1. Przygotowanie programu ABBYY FineReader PDF do automatycznej instalacji (tzw. instalacja nienadzorowana).
  2. Utworzenie harmonogramu instalacji, np. poprzez wybranie parametrów instalacji:
    • nazw komputerów
    • czasu instalacji
    • warunków instalacji
  3. Instalacja oprogramowania na określonych komputerach przy pomocy programu SCCM zgodnie z parametrami instalacyjnymi podanymi w skrypcie.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.