Tworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego dla wielu użytkowników z licencjami jednostanowiskowymi

 1. Uruchom plik AutoRun.exe z folderu instalacyjnego i wybierz opcję Instalacja zbiorcza > Utwórz pakiet instalacyjny z automatyczną aktywacją i wybierz odpowiednią wersję punktu instalacji administracyjnej.  Ewentualnie wykonaj następujące polecenie za pomocą wiersza poleceń w folderze instalacyjnym: msiexec.exe /a.
  Uwaga: w artykule Dodatkowe opcje wiersza poleceń do instalacji cichej opisano więcej opcji instalacji za pomocą wiersza poleceń
 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego.
  Możesz dodać klucz aktywacji dla wielu użytkowników do istniejącego pakietu dystrybucyjnego lub utworzyć nowy punkt instalacji administracyjnej. Jeżeli wybierzesz to drugie, konieczne będzie określenie ścieżki folderu, w którym ów nowy punkt instalacji administracyjnej będzie się znajdować. Ścieżka ta powinna spełniać następujące wymagania:
  • Ścieżka nie może zawierać żadnych znaków nienależących do strony kodowej języka wybranego jako domyślny język systemowy dla aplikacji niekorzystających ze strony kodowej Unicode.
  • Nazwy folderów pośrednich nie mogą zaczynać się od spacji.

W rezultacie zostanie utworzony pakiet dystrybucyjny oprogramowania ABBYY FineReader, który będzie można instalować na stacjach roboczych bez konieczności wprowadzania numeru seryjnego. Aktywacja oprogramowania będzie odbywać się automatycznie przez Internet, bez jakichkolwiek monitów o potwierdzenie przez użytkownika. Każda stacja robocza, na której jest instalowane oprogramowanie, musi mieć połączenie z Internetem.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.