Instalacja usług License Server i License Manager

 1. Uruchom plik AutoRun.exe z folderu instalacyjnego i wybierz opcję Instalacja zbiorcza > Zainstaluj i aktywuj przy użyciu Menedżera licencji > Krok 1. Zainstaluj Serwer licencji i Menedżera licencji.
  Ewentualnie uruchom plik License Server\Setup.exe w folderze instalacyjnym.
 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego.
  Podczas instalacji można:
  • Zainstalować usługi ABBYY FineReader License Server i ABBYY FineReader License Manager.
   Usługi License Server i License Manager zostaną zainstalowane na tym samym komputerze. Można też podać folder, w którym ma zostać zainstalowana usługa License Manager.
  • Zainstalować tylko usługę ABBYY FineReader PDF License Manager. Należy podać nazwę folderu, w którym ma zostać zainstalowana usługa License Manager oraz nazwę komputera, na którym znajduje się usługa License Server.

Uwaga:

 1. Jeśli kilku użytkowników ma zarządzać licencjami programu ABBYY FineReader PDF, wszyscy oni muszą mieć na swoich komputerach usługę License Manager.
 2. Każdy użytkownik musi być członkiem jednej z dwóch lokalnych grup na serwerze.
  • Administratorzy licencji ABBYY
  • BUILTIN\Administratorzy

Uwierzytelnianie użytkowników można wyłączyć w pliku %commonprogramfiles%\ABBYY\FineReader\16\Licensing\NetworkLicenseServer.ini (lub %commonprogramfiles%\ABBYY\FineReader\16\Licensing\NetworkLicenseServer.ini, jeżeli używany jest system 64-bitowy).
Plik ten znajduje się w komputerze, na którym zainstalowano usługę License Server. Do powyższego pliku należy dodać następujący parametr:

[Licensing]
EnableManagerAuthorization = false

Ważne! Aby zmiany zostały wprowadzone, ponownie uruchom usługę ABBYY FineReader PDF Licensing Service.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.