Instalacja na serwerze terminalowym

Z licencją jednoczesną lub zdalną:

  1. Wybór tego typu licencji pociąga za sobą konieczność utworzenia punktu instalacji administracyjnej oraz zainstalowania serwera i menedżera licencji.
  2. W celu aktywacji programu ABBYY FineReader PDF należy użyć Menadżera Licencji.
  3. serwer licencji należy zainstalować na komputerze, który jest przez cały czas dostępny dla wszystkich serwerów terminalowych.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.