Instalacja na więcej niż jednym komputerze

W celu instalacji programu ABBYY FineReader PDF na więcej niż jednym komputerze można utworzyć administracyjny punkt instalacyjny i zainstalować program ABBYY FineReader na stacjach roboczych z serwera.

ABBYY FineReader jest aktywowany z serwera.

 1. Przeprowadzanie instalacji administracyjnej

Instalacja administracyjna przy użyciu Serwera Licencji i Menadżera Licencji

 • Stacje robocze nie muszą mieć dostępu do internetu.
 • Konieczna jest instalacja Menadżera Licencji.
 • Ten produkt można zainstalować w różnych podsieciach. Aby to zrobić, należy skonfigurować połączenie TCP/IP. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji W jaki sposób zmienić ustawienia połączeń sieciowych?

Administracyjny punk instalacyjny dla wielu użytkowników z licencjami stanowiskowymi i automatyczna aktywacja

 • Stacje robocze muszą mięć dostęp do internetu.
 • Nie jest konieczna instalacja Menadżera Licencji.
 • Ta metoda umożliwia instalację programu FineReader na komputerach należących do różnych sieci LAN.
 1. Metody instalacji

Instalacja programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych przy użyciu jednej z następujących metod:

 • ręcznie w trybie interaktywnym
 • poprzez wiersz poleceń
  Można wykorzystać cichy rodzaj instalacji. W trakcie instalacji nie będą pojawiać się żadne okna dialogowe.
 • Active Directory
  • Ta metoda może być zastosowana w połączeniu z Zarządzaniem polityką grupy w celu zainstalowania programu FineReader na wybranych komputerach lub w grupie domen.
  • Elementy menu i opcje wymagające połączenia z internetem mogą być ukryte. Działanie oprogramowania także można zmienić. Więcej informacji znajduje się w artykule Konfiguracja programu ABBYY FineReader 16 przy użyciu zasady grupy.
 • Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  Ta metoda zapewnia największy stopień automatyzacji.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.