Aktualizacje instalacji

Aby zainstalować program ABBYY FineReader PDF na stacjach roboczych, wykonaj poniższe czynności:

  1. Pobierz pliki instalacyjne najnowszej wersji programu ABBYY FineReader PDF.
  2. Zainstaluj program ABBYY FineReader PDF na stacjach roboczych bez tworzenia administracyjnego punktu instalacyjnego. Można użyć dowolnej metody instalacji. Patrz Instalacja programu ABBYY FineReader 16 na stacjach roboczych.

Uwaga. Aby zainstalować aktualizację nie ma potrzeby odinstalowywać poprzedniej wersji programu ABBYY FineReader PDF.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.