Wymogi administracyjnego folderu instalacyjnego

  1. Utworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego wymaga 1.5 GB wolnego miejsca na dysku.
  2. Należy nadać uprawnienia do przeglądania administracyjnego folderu instalacyjnego (np.\\MyFileServer\Distribs\ABBYY FineReader PDF) wszystkim użytkownikom, na których komputerach ma zostać zainstalowany program ABBYY FineReader.
  3. Serwer (\\MyFileServer) z utworzonym administracyjnym punktem instalacyjnym musi być serwerem plików uruchamianym w systemie operacyjnym obsługującym długie nazwy plików.
  4. W przypadku instalowania programu ABBYY FineReader PDF za pomocą usługi Active Directory, konta z grupy Komputery domeny muszą posiadać uprawnienia do przeglądania administracyjnego folderu instalacyjnego.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.