W jaki sposób zmienić ustawienia połączeń sieciowych?

Można zmienić ustawienia połączeń używanych do komunikacji pomiędzy usługami License Server, License Manager i stacjami roboczymi.

 1. Zmień następujące parametry w pliku NetworkLicenseServer.ini  znajdującym się na komputerze, w którym zainstalowany jest program License Server (%programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\16\Licensing\).
  • Protokół połączenia
   zobacz temat Konfiguracja protokołu połączenia.
  • Port połączenia
   Zobacz temat Konfiguracja portu połączenia.

   Na przykład:
   [Licensing]
   NetworkServer=yes
   ConnectionProtocolType=TCP\IP
   ConnectionEndpointName=81

   Uwaga: Sprawdź, czy zapora sieciowa nie blokuje plikowi %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\16\Licensing\NetworkLicenseServer.exe dostępu do wybranego portu.
 2. Wprowadź podobne zmiany w pliku Licensing.ini znajdującym się w folderze %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\16\Licensing\.
 3. Skopiuj plik Licensing.ini do folderu License Manager na wszystkich komputerach, na których zainstalowany jest License Manager (domyślnie License Manager jest instalowany w folderze %programfiles%\ABBYY FineReader PDF License Server).

  Ważne! Aby zmiany zostały wprowadzone, ponownie uruchom usługę licencjonowania ABBYY FineReader PDF.
 4. Ponownie uruchom usługę licencjonowania ABBYY FineReader PDF. Po ponownym uruchomieniu sprawdź, czy License Manager działa prawidłowo.
 5. Utwórz administracyjny punkt instalacji.
 6. Skopiuj zmodyfikowany plik Licensing.ini z folderu %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\16\Licensing\ do utworzonego przez siebie punktu instalacji administracyjnej.

  Na przykład:
  D:\Temp\Adm16\Bin\ABBYY FineReader 16
  Folder instalacji administracyjnej to Adm16.
  ABBYY FineReader 16 to podfolder zawierający plik wykonywalny FineReader.exe.
  Plik Licensing.ini należy skopiować do podfolderu ABBYY FineReader PDF.
 7. Upewnij się, że otwarty jest odpowiedni port serwera.
 8. Ponownie zainstaluj program ABBYY FineReader PDF na stacjach roboczych przy pomocy punktu instalacji administracyjnej utworzonego w punkcie 5.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.