Instalowanie pakietu dystrybucyjnego dla wielu użytkowników z licencjami jednostanowiskowymi

Do wdrożenia pakietu dystrybucji dla wielu użytkowników z automatyczną aktywacją nie jest potrzebna instalacja serwera licencji ani menedżera licencji.

Instalacja pakietu dystrybucyjnego dla wielu użytkowników w sieci lokalnej przebiega następująco:

 1. Utworzenie punktu instalacji administracyjnej dla wielu użytkowników
  Ten etap polega na dodaniu do pakietu dystrybucyjnego klucza aktywacji dla wielu użytkowników, dzięki czemu oprogramowanie ABBYY FineReader można będzie instalować na stacjach roboczych bez konieczności wprowadzania numeru seryjnego.
  Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Tworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego dla wielu użytkowników z licencjami jednostanowiskowymi.
 2. Instalacja programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych przy użyciu jednej z poniższych metod:
  • ręcznie w trybie interaktywnym
  • za pomocą wiersza poleceń
  • usługa Active Directory
  • serwer Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w Instalacja programu ABBYY FineReader 16 na stacjach roboczych.

Uwaga: 32-bitowej wersji programu ABBYY FineReader PDF nie można zainstalować w systemie 64-bitowym. To samo dotyczy wersji 64-bitowej w systemie 32-bitowym.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.