Konfiguracja protokołu połączenia

Do konfiguracji protokołu serwera użyj parametru ConnectionProtocolType w pliku NetworkLicenseServer.ini znajdującym się w folderze %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\16\Licensing.

[Licensing]
ConnectionProtocolType=[TCP\IP | NAMED PIPES]
Parametr ten umożliwia wskazanie protokołu sieciowego (TCP\IP) lub użycie protokołu nazwanych potoków. Informacja ta jest używana:

  • przez usługę License Manager w celu dostępu do usługi License Server
  • przez stacje robocze w celu dostępu do usługi License Server podczas instalacji lub naprawy programu ABBYY FineReader PDF

Domyślnie używany jest protokół nazwanych potoków.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.