Wymogi administracyjnego folderu instalacyjnego

  1. Utworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego wymaga 1.5 GB wolnego miejsca na dysku.
  2. Należy nadać uprawnienia do przeglądania administracyjnego folderu instalacyjnego (np.\\MyFileServer\Programs Distribs\ABBYY FineReader PDF) wszystkim użytkownikom, na których komputerach ma zostać zainstalowany program ABBYY FineReader.
  3. Serwer (\\MyFileServer) z utworzonym administracyjnym punktem instalacyjnym musi być serwerem plików uruchamianym w systemie operacyjnym obsługującym długie nazwy plików.
  4. W przypadku instalowania programu ABBYY FineReader PDF za pomocą usługi Active Directory, konta z grupy Komputery domeny muszą posiadać uprawnienia do przeglądania administracyjnego folderu instalacyjnego.
  5. Wprowadzona ścieżka powinna spełniać następujące wymagania:
    • Ścieżka nie może zawierać żadnych znaków nienależących do strony kodowej języka wybranego jako domyślny język systemowy dla aplikacji niekorzystających ze strony kodowej Unicode.
    • Nazwy folderów pośrednich nie mogą zaczynać się od spacji.

Uwaga: informacje na temat wymogów stacji roboczych znajdują się w dokumencie Wymagania stacji roboczych.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.