Εργασία με διαδραστικές φόρμες PDF

Οι διαδραστικές φόρμες PDF είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη συγκέντρωση πληροφοριών. Μπορούν να συμπληρωθούν γρηγορότερα από τις εκτυπωμένες φόρμες και οι χρήστες είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν λάθη όταν τις ολοκληρώνουν.

Οι διαδραστικές φόρμες PDF μπορεί να περιέχουν τις ακόλουθες μορφές πεδίων: πεδία κειμένου,αναπτυσσόμενες λίστες, πλαίσια ελέγχου, πλήκτρα επιλογής, κουμπιά, πεδία υπογραφής και πλαίσια λίστας.

Το ABBYY FineReader PDF συμπεριλαμβάνει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας PDF το οποίο σας επιτρέπει να συμπληρώνετε, να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε διαδραστικές φόρμες PDF.

Με το ABBYY FineReader PDF, μπορείτε εύκολα να εκτυπώνετε συμπληρωμένες ή κενές φόρμες, να αποθηκεύετε φόρμες σε διάφορες μορφές ή να τις στέλνετε με email.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.