Ενοποίηση με την Εξερεύνηση των Windows

Το ABBYY FineReader ενοποιείται με την Εξερεύνηση των Windows. Ως αποτέλεσμα, οι εντολές της ABBYY FineReader θα εμφανίζονται όταν κάνετε δεξιό κλικ σε ένα αρχείο σε οποιαδήποτε από τις υποστηριζόμενες μορφές, επιτρέποντάς σας να ανοίγετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα PDF, να εκτελείτε OCR σε αρχεία εικόνας, να μετατρέπετε αρχεία, να συνδυάζετε πολλαπλά αρχεία σε ένα αρχείο PDF και να συγκρίνετε τα αρχεία.

Για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε ένα PDF απευθείας από την Εξερεύνηση των Windows:

 1. Στην Εξερεύνηση των Windows, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία PDF.
 2. Κάντε δεξί κλικ στο(α) αρχείο(α) και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες εντολές:
  • Επεξεργασία με ABBYY FineReader PDF ανοίγει αρχεία PDF στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με έγγραφα PDF με το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF, ανατρέψτε στην ενότητα Εργασία με έγγραφα PDF.
  • Μετατροπή με ABBYY FineReader PDF - μετατρέπει αρχεία PDF σε διάφορες μορφές:
   • Μετατροπή σε έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης
   • Μετατροπή σε έγγραφο PDF μόνο εικόνας
   • Μετατροπή σε έγγραφο Microsoft Word
   • Μετατροπή σε έγγραφο Microsoft Excel
   • Μετατροπή σε άλλη μορφή
  • Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR ανοίγει αρχεία PDF στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR.
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με το πρόγραμμα επεξεργασίας OCR, ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με τον Επεξεργαστή OCR.
   Εάν επιλέξετε πολλαπλά αρχεία στην Εξερεύνηση των Windows, κάνοντας κλικ στο κουμπί Μετατροπή με ABBYY FineReader PDF στο μενού συντόμευσης θα ανοίξει το παράθυρο Νέα εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις μετατροπής, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία εγγράφων PDF, Δημιουργία εγγράφων του Microsoft Word, Δημιουργία εγγράφων του Microsoft Excel και Άλλες μορφές.
  • Σύγκριση με... ανοίγει αρχεία PDF στην εφαρμογή Σύγκριση εγγράφων του ABBYY.
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύγκριση εγγράφων, βλ. Σύγκριση εγγράφων του ABBYY.
  • Συνδυασμός σε ένα PDF... συνδυάζει πολλαπλά αρχεία σε ένα PDF.
  • Σύγκριση εγγράφων... συγκρίνει δύο εκδόσεις του ίδιου εγγράφου.

Για να επεξεργαστείτε αρχεία σε επεξεργάσιμες μορφές απευθείας από την Εξερεύνηση των Windows:

 1. Στην Εξερεύνηση των Windows, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία σε επεξεργάσιμες μορφές.
 2. Κάντε δεξί κλικ στο(α) αρχείο(α) και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες εντολές:
  • Μετατροπή σε PDF με το ABBYY FineReader PDF... μετατρέπει τα αρχεία σε PDF.
   Κατά τη δημιουργία εγγράφων PDF από το Microsoft Word, το Microsoft Excel και το Microsoft PowerPoint, το ABBYY FineReader θα διατηρεί τη δομή του αρχικού εγγράφου και οποιουσδήποτε σελιδοδείκτες και υπερσυνδέσεις.
  • Μετατροπή σε PDF και αποστολή... μετατρέπει τα αρχεία σε PDF και τα επισυνάπτει σε ένα μήνυμα e-mail.
  • Σύγκριση με... ανοίγει αρχεία στην εφαρμογή Σύγκριση εγγράφων του ABBYY.
  • Συνδυασμός σε ένα PDF... συνδυάζει πολλαπλά αρχεία σε ένα PDF.
  • Σύγκριση εγγράφων... συγκρίνει δύο εκδόσεις του ίδιου εγγράφου.

Για να επεξεργαστείτε αρχεία εικόνας απευθείας από την Εξερεύνηση των Windows:

 1. Στην Εξερεύνηση των Windows, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία εικόνας.
 2. Κάντε δεξί κλικ στο(α) αρχείο(α) και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες εντολές:
  • Μετατροπή με ABBYY FineReader PDF μετατρέπει αρχεία εικόνας σε διάφορες μορφές
   • Μετατροπή σε έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης
   • Μετατροπή σε έγγραφο PDF μόνο εικόνας
   • Μετατροπή σε έγγραφο Microsoft Word
   • Μετατροπή σε έγγραφο Microsoft Excel
   • Μετατροπή σε άλλη μορφή
  • Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR ανοίγει αρχεία εικόνας στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR.
  • Συνδυασμός σε ένα PDF... συνδυάζει πολλαπλά αρχεία σε ένα PDF.
  • Σύγκριση με... ανοίγει αρχεία εικόνας στην εφαρμογή Σύγκριση εγγράφων του ABBYY.

Οι εντολές που είναι πραγματικά διαθέσιμες σε εσάς από το μενού συντόμευσης της Εξερεύνησης των Windows εξαρτώνται από τον αριθμό και τη μορφή των επιλεγμένων αρχείων.

Εάν δεν βλέπετε τις εντολές του ABBYY FineReader στο μενού συντόμευσης της Εξερεύνησης των Windows...

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.