Το κύριο παράθυρο

Όταν εκκινείτε το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY, ανοίγει το κύριο παράθυρό του.

  • Η περιοχή προβολής 1 εμφανίζει το πρώτο έγγραφο.
  • Η περιοχή προβολής 2 εμφανίζει το δεύτερο έγγραφο.

Συμβουλή. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των εγγράφων:

  • Κάντε μεγέθυνση πιέζοντας Ctrl+=, κάντε σμίκρυνση πιέζοντας Ctrl+-ή πιέστε Ctrl+0 για να επαναφέρετε το επίπεδο ζουμ. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτή τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τις εντολές από το μενού συντόμευσης του εγγράφου και τα κουμπιά πάνω από το έγγραφο.
  • Αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι περιοχές προβολής επιλέγοντας Προβολή > Οριζόντιος διαχωρισμός παραθύρου εγγράφων. Αυτή η επιλογή θα χωρίσει το παράθυρο εμφάνισης οριζόντια, δηλαδή το ένα έγγραφο θα εμφανίζεται πάνω από το άλλο.
  • Η καρτέλα Σύγκριση του δεξιού παραθύρου περιέχει τις ρυθμίσεις σύγκρισης.
  • Η καρτέλα Διαφορές του δεξιού παραθύρου περιέχει μια λίστα με διαφορές μεταξύ των εγγράφων (η λίστα εμφανίζεται μόνο μετά τη σύγκριση των εγγράφων).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των διαφορών που μπορούν να εντοπιστούν και πώς να περιηγηθείτε σε αυτούς, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των αποτελεσμάτων σύγκρισης.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.