Προβολή εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προβάλλετε και να αναζητάτε έγγραφα PDF καθώς και να αντιγράφετε κείμενο, εικόνες και πίνακες σε αυτά.

Για να ανοίξετε ένα έγγραφο PDF στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF:

 • Επιλέξτε Νέα εργασία, μεταβείτε στην Άνοιγμα καρτέλα και κάντε κλικ στο κουμπί Έγγραφο PDF:
  ,
 • Εναλλακτικά, επιλέξτε Νέα εργασία > Αρχείο > Νέο έγγραφο PDF ή Άνοιγμα αρχείου PDF....

Το έγγραφο θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF.

Για να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης του εγγράφου, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

 • Οι λειτουργίες προβολής αλλάζουν τον τρόπο εμφάνισης και κύλισης των σελίδων.
  Δείτε επίσης: Λειτουργίες προβολής.
 • Η δυνατότητα ζουμ σάς επιτρέπει να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση του εγγράφου.
 • Προσαρμογή κατά πλάτος αλλάζει την κλίμακα στην οποία εμφανίζεται το έγγραφο έτσι ώστε το πλάτος του εγγράφου να ταιριάζει με το πλάτος της οθόνης.
 • Βέλτιστη προσαρμογή αλλάζει την κλίμακα στην οποία εμφανίζεται το έγγραφο έτσι ώστε το ύψος του εγγράφου να ταιριάζει με το ύψος της οθόνης.
 • Σμίκρυνση/Μεγέθυνση σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την κλίμακα με μη αυτόματο τρόπο.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.