Εάν δεν αναγνωρίζεται κατακόρυφο ή αντεστραμμένο κείμενο

Ένα απόσπασμα του αναγνωρισμένου κειμένου μπορεί να περιέχει μεγάλο πλήθος σφαλμάτων εάν ο προσανατολισμός του αποσπάσματος εντοπίστηκε λανθασμένα ή εάν το κείμενο στο απόσπασμα είναι αντεστραμμένο (στην περίπτωση ανοιχτόχρωμου κειμένου εκτυπωμένο σε σκούρο φόντο).

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος:

  1. Στο παράθυρο Εικόνα, επιλέξτε την περιοχή ή το κελί πίνακα που περιέχει κατακόρυφο ή αντεστραμμένο κείμενο.
  2. Στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής (κάντε δεξί κλικ στην περιοχή και μετά επιλέξτε Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης για να προβάλετε το παράθυρο), επιλέξτε:
    • την κατεύθυνση του κειμένου από την αναπτυσσόμενη λίστα Κατεύθυνση κειμένου Κινεζικής/Ιαπωνικής/Κορεατικής
      ή
    • Ανεστραμμένο από την αναπτυσσόμενη λίστα Αντιστροφή
  3. Εκτελέστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις περιοχές,ανατρέξτε στην ενότητα Εάν οι περιοχές ανιχνεύονται λανθασμένα.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.