Αναγνώριση εγγράφων

Το ABBYY FineReader χρησιμοποιεί τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) για τη μετατροπή εικόνων εγγράφων σε επεξεργάσιμο κείμενο. Πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, το πρόγραμμα αναλύει τη δομή ολόκληρου του εγγράφου και εντοπίζει τις περιοχές οι οποίες περιέχουν κείμενο, γραμμικούς κώδικες, εικόνες και πίνακες. Για βέλτιστα αποτελέσματα OCR, φροντίστε να επιλέξτε τη σωστή γλώσσα OCR, λειτουργία αναγνώρισης και τύπο εκτύπωσης.

Από προεπιλογή, οι εικόνες που περιέχονται σε ένα έργο OCR αναγνωρίζονται αυτόματα βάσει των ρυθμίσεων που είναι επιλεγμένες τη δεδομένη στιγμή στο πρόγραμμα.

Συμβουλή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανάλυση και την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων για τις νέες εικόνες που προσθέτετε από την καρτέλα Επεξεργασία εικόνας του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων μπορεί να εκκινηθεί χειροκίνητα. Αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να είναι απαραίτητο, αν απενεργοποιήσετε το αυτόματο OCR, αν σχεδιάσετε χειροκίνητα περιοχές σε μια εικόνα ή αν αλλάξετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω παραμέτρους στο Επιλογές πλαίσιο διαλόγου:

  • τη γλώσσα OCR στην καρτέλα Γλώσσες tab
  • τις επιλογές OCR στην καρτέλα OCR tab
  • τις γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν στην καρτέλα OCR tab

Για να εκκινήσετε τη διαδικασία OCR χειροκίνητα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί στην κύρια γραμμή εργαλείων ή
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αναγνώριση > Αναγνώριση όλων των σελίδων.

Συμβουλή. Για να αναγνωρίσετε μια επιλεγμένη περιοχή ή σελίδα, χρησιμοποιήστε το μενού Περιοχή ή Αναγνώριση ή κάντε δεξί κλικ στην περιοχή ή τη σελίδα για να εμφανίσετε το μενού περιβάλλοντος.

Δείτε επίσης: :

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.