Μετατροπή για προχωρημένους

Το ABBYY FineReader περιλαμβάνει έναν Επεξεργαστή OCR, ο οποίος παρέχει προηγμένες δυνατότητες OCR και μετατροπής. Ο Επεξεργαστής OCR σάς επιτρέπει να ελέγξετε περιοχές αναγνώρισης και να επαληθεύσετε αναγνωρισμένο κείμενο, να προ-επεξεργαστείτε εικόνες προκειμένου να αυξήσετε την ακρίβεια του OCR και πολλά άλλα.

Επίσης, ο Επεξεργαστής OCR παρέχει κι άλλες ισχυρές δυνατότητες για τη ρύθμιση του OCR και της μετατροπής με σκοπό τη λήψη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, μπορείτε να επεξεργάζεστε περιοχές αναγνώρισης, να ελέγχετε αναγνωρισμένο κείμενο και να εκπαιδεύετε το ABBYY FineReader να αναγνωρίζει μη τυπικούς χαρακτήρες και γραμματοσειρές.

 1. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ανοίξετε τον Επεξεργαστή OCR:
  • Κάντε κλικ στην  Νέα εργασία > Άνοιγμα καρτέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OCR Editor (Επεξεργαστής OCR):
   ,
  • ή Νέα εργασία > Εργαλεία > Επεξεργαστής OCR
  • ή Νέα εργασία > Αρχείο > Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR....
 1. Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα εικόνας, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να ανοίξετε.
  Αν χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, το ABBYY FineReader θα αναλύσει και θα αναγνωρίσει αυτόματα τα αρχεία που ανοίξατε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις στην καρτέλα Επεξεργασία εικόνας του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).
 2. Αφότου ανοίξετε ένα έγγραφο, η εικόνα του θα προβληθεί στο παράθυρο «Εικόνα» και στην εικόνα θα επισημανθούν περιοχές κειμένου, εικόνας, πίνακα και γραμμικού κώδικα. Ελέγξτε ότι οι περιοχές έχουν εντοπιστεί σωστά και επεξεργαστείτε τις, αν χρειάζεται.

  Γρήγορη επεξεργασία περιοχών

 1. Αν πραγματοποιήσατε αλλαγές σε περιοχές, κάντε κλικ στο κουμπί Αναγνώριση στην κύρια γραμμή εργαλείων για να αναγνωρίσετε το έγγραφο ξανά.
 2. Ελέγξτε το αναγνωρισμένο κείμενο στο παράθυρο «Κείμενο» και διορθώστε το, αν χρειάζεται.
 3. Αποθηκεύστε το αναγνωρισμένο έγγραφο. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή στην οποία θα αποθηκεύσετε το έγγραφό σας από την αναπτυσσόμενη λίστα του κουμπιού «Αποθήκευση»/«Αποστολή» στην κύρια γραμμή εργαλείων (κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί για να ανοίξετε την αναπτυσσόμενη λίστα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Επεξεργαστή OCR και τις δυνατότητές του, ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με τον Επεξεργαστή OCR.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.