Προσθήκη σφραγίδων

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να σφραγίζετε αρχεία PDF όπως κάνετε με έντυπα έγγραφα. Μπορείτε να επιλέξετε μια σφραγίδα από τη λίστα των διαθέσιμων σφραγίδων ή να δημιουργήσετε τη δική σας προσθέτοντας όποιο κείμενο θέλετε, την ημερομηνία και την ώρα σφραγίδας ή μια εικόνα.

Για να σφραγίσετε μια σελίδα:

  1. Στην εργαλειοθήκη της Έγγραφο καρτέλας, κάντε κλικ και επιλέξτε την επιθυμητή σφραγίδα.

Εάν η σφραγίδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι διαθέσιμη στο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλη σφραγίδα.

  1. Σφραγίστε τη σελίδα.
  2. Μετακινήστε τη σφραγίδα στην επιθυμητή θέση, εάν χρειάζεται.

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε σφραγίδες και να αλλάξετε την κατάστασή τους με τον ίδιο τρόπο που προσθέτετε σχόλια σε σχολιασμούς. Δείτε επίσης: Συνεργασία σε έγγραφα PDF.

Πώς να δημιουργήσετε μια σφραγίδα

Πώς να επεξεργαστείτε τις σφραγίδες

Πώς να διαγράψετε μια σφραγίδα

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.