Αποστολή αποτελεσμάτων OCR στο Kindle

Με το ABBYY FineReader μπορείτε να στέλνετε μέσω e-mail τα αποτελέσματα αναγνώρισης στο διακομιστή Kindle.com, όπου αυτά μετατρέπονται στη μορφή Kindle και είναι διαθέσιμα για λήψη στη δική σας συσκευή Kindle.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, χρειάζεστε ένα λογαριασμό Kindle στο Kindle.com.

  1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Αποθήκευση στην κύρια γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Αποστολή στο Amazon Kindle....
  2. Ορίστε:
    • τη διεύθυνση του δικού σας λογαριασμού Kindle,
    • μία από τις επιλογές αποθήκευσης: αποθήκευση όλων των σελίδων σε ένα αρχείο, αποθήκευση κάθε σελίδας σε ξεχωριστό αρχείο ή διαχωρισμός του εγγράφου σε αρχεία με βάση κενές σελίδες,
    • το όνομα του αρχείου.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Θα δημιουργηθεί ένα μήνυμα e-mail με ένα συνημμένο. Στείλτε αυτό το μήνυμα e-mail στο Kindle.com και το αρχείο που έχει μετατραπεί, θα είναι σύντομα διαθέσιμο για λήψη στη δική σας συσκευή Kindle.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.