Αναζήτηση σε έγγραφα PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αναζητήσετε, να επισημάνετε, να αντικαταστήσετε και να αποκρύψετε πληροφορίες. Η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί όχι μόνο στο κύριο κείμενο αλλά και στα σχόλια, στις κεφαλίδες και στα υποσέλιδα, καθώς και στα μεταδεδομένα. Χάρη στην αναγνώριση παρασκηνίου, θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε έγγραφα PDF, συμπεριλαμβανομένων σαρωμένων εγγράφων. Για πιο εύκολη πλοήγηση στα αποτελέσματα αναζήτησης, αυτά θα εμφανίζονται σε ξεχωριστό πλαίσιο. Οι λέξεις ή φράσεις που θα βρεθούν στο σώμα κειμένου θα επισημανθούν. Έτσι θα είναι ευκολότερο για εσάς να επιλέξετε, να αντικαταστήσετε ή να αποκρύψετε όλες τις λέξεις ή φράσεις.

Περιεχόμενα κεφαλαίου:

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.