Σάρωση σε PDF

Η εργασία Έγγραφο PDF στο παράθυρο «Νέα εργασία» σας επιτρέπει να δημιουργείτε PDF από εικόνες που λαμβάνετε από σαρωτή ή από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

 1. Ανοίξτε το παράθυρο «Νέα εργασία» , επιλέξτετην καρτέλα Σάρωση , και κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο PDF.
 2. Επιλέξτε μια συσκευή και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της εικόνας.
 4. Αναθεωρήστε την εικόνα. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα της εικόνας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.
 5. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.
  1. Ποιότητα εικόνας Αυτή η επιλογή καθορίζει την ποιότητα των εικόνων και των φωτογραφιών, η οποία επηρεάζει το μέγεθος του αρχείου εξόδου που θα προκύψει. Είναι διαθέσιμες οι εξής ρυθμίσεις ποιότητας:
   • Βέλτιστη ποιότητα
    Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να διατηρήσετε την ποιότητα των εικόνων και της εικόνας σελίδας. Θα διατηρηθεί η αρχική ανάλυση.
   • Ισορροπημένη
    Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου PDF εξόδου χωρίς σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας.
   • Συμπαγές μέγεθος
    Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να λάβετε ένα αρχείο PDF μικρού μεγέθους εις βάρος της ποιότητας της εικόνας.
   • Προσαρμογή...
    Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για εξατομίκευση της αποθήκευσης εικόνας. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, ορίστε τις επιθυμητές τιμές και κάντε κλικ στην επιλογή OK.
  2. Δημιουργία εγγράφων PDF/A
   Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/A.
  3. Χρήση συμπίεσης MRC
   Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να εφαρμόσετε συμπίεση ανάμικτου περιεχομένου ράστερ (MRC) χωρίς αισθητή υποβάθμιση της ποιότητας.
  4. Αναγνώριση κειμένου σε εικόνες
   Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, αν θέλετε να εκκινηθεί αυτόματα το OCR.
  5. Γλώσσες OCR
   Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ορίσετε τις γλώσσες του εγγράφου. Δείτε επίσης: Γλώσσες αναγνώρισης.
  6. Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας...
   Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ορίσετε τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας, όπως την ανίχνευση του προσανατολισμού σελίδας και τις ρυθμίσεις αυτόματης προ-επεξεργασίας. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις εικόνες του πρωτοτύπου, με αποτέλεσμα OCR μεγαλύτερης ακρίβειας. Δείτε επίσης: Επιλογές επεξεργασίας εικόνας.
  7. Περισσότερες επιλογές...
   Ανοίγει την ενότητα PDF του Ρυθμίσεις μορφής πλαισίου διαλόγου Επιλογές, όπου μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες ρυθμίσεις (μπορείτε επίσης να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου κάνοντας κλικ Επιλογές... στο μενού Εργαλεία).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση σε PDF.
 7. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο θα δείχνει μια γραμμή προόδου και συμβουλές.
 8. Μετά τη σάρωση της σελίδας, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας ζητά να επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια.
  Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη σάρωσης για να σαρώσετε περισσότερες σελίδες χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση σάρωσης για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.
 9. Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, οι σαρωμένες εικόνες θα υποβληθούν σε επεξεργασία βάσει των ρυθμίσεων που ορίσατε, θα μετατραπούν σε PDF και θα ανοίξουν στον Επεξεργαστή OCR.
 10. Ορίστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το PDF που προκύπτει.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.