Σάρωση στον Επεξεργαστή OCR

Μπορείτε να ανοίξετε εικόνες από σαρωτή ή φωτογραφική μηχανή στον Επεξεργαστή OCR, όπου θα μπορείτε:

 • Να σχεδιάζετε και να επεξεργάζεστε χειροκίνητα περιοχές αναγνώρισης
 • Να ελέγχετε αναγνωρισμένο κείμενο
 • Να εκπαιδεύσετε το ABBYY FineReader να αναγνωρίζει μη τυπικούς χαρακτήρες και γραμματοσειρές
 • Να χρησιμοποιήσετε άλλα προηγμένα εργαλεία για να εξασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα OCR.

 1. Ανοίξτε το παράθυρο «Νέα εργασία», επιλέξτετην καρτέλα Σάρωση και κάντε κλικ στην εργασία Пρόγραμμα επεξεργασίας OCR.
 2. Επιλέξτε μια συσκευή και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της εικόνας.
 4. Αναθεωρήστε την εικόνα. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα της εικόνας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.
 5. Ορίστε τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας και αυτοματοποίησης.
  1. Αυτόματη επεξεργασία εικόνων σελίδας ενώ προστίθενται
   Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αυτόματη επεξεργασία σελίδων που προστέθηκαν πρόσφατα. Αν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη επεξεργασία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε γενικές επιλογές επεξεργασίας εγγράφων και ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας εικόνας για να χρησιμοποιούνται κατά τη σάρωση και το άνοιγμα εικόνων:
   • Αναγνώριση εικόνων σελίδας
    Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν θέλετε το FineReader να προ-επεξεργάζεται αυτόματα εικόνες που προστέθηκαν πρόσφατα χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που ορίζονται στο πλαίσιο διαλόγου «Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας» (κάντε κλικ στη Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας (εφαρμογή σε μετατροπή και OCR) σύνδεση παρακάτω για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου). Η ανάλυση και η αναγνώριση θα πραγματοποιηθούν επίσης αυτόματα.
   • Ανάλυση εικόνων σελίδας
    Πραγματοποιεί αυτόματα προ-επεξεργασία εικόνας και ανάλυση εγγράφου αλλά η αναγνώριση πρέπει να εκκινηθεί χειροκίνητα.
   • Προεπεξεργασία εικόνων σελίδας
    Πραγματοποιεί αυτόματα προ-επεξεργασία εικόνων. Η ανάλυση και η αναγνώριση πρέπει να εκκινηθούν χειροκίνητα.
  2. Γλώσσες OCR
   Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ορίσετε τις γλώσσες του εγγράφου. Δείτε επίσης: Γλώσσες αναγνώρισης.
  3. Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας...
   Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου «Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας» όπου μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας, όπως την ανίχνευση του προσανατολισμού σελίδας και τις ρυθμίσεις αυτόματης προ-επεξεργασίας. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις εικόνες του πρωτοτύπου, με αποτέλεσμα OCR μεγαλύτερης ακρίβειας. Δείτε επίσης: Επιλογές επεξεργασίας εικόνας.
  4. Περισσότερες επιλογές...
   Ανοίγει την καρτέλα Επεξεργασία εικόνας του πλαισίου διαλόγου Επιλογές. Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου κάνοντας κλικ Επιλογές... στο μενού Εργαλεία.
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Σάρωση.
 7. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου προόδου, το οποίο θα δείχνει μια γραμμή προόδου και συμβουλές.
 8. Μετά τη σάρωση της σελίδας, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας ζητά να επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια.
  Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη σάρωσης για να σαρώσετε τις επόμενες σελίδες χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή Ολοκλήρωση σάρωσης για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.
 9. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σάρωσης, οι σαρωμένες εικόνες θα προστεθούν σε ένα έργο OCR στον επεξεργαστή OCR και θα υποβληθούν σε επεξεργασία με τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας και αυτοματισμού τις οποίες ορίσατε νωρίτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Επεξεργαστή OCR και τις δυνατότητές του, ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με τον Επεξεργαστή OCR.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.