Εκκίνηση του Επεξεργαστή OCR

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εκκινήσετε τον Επεξεργαστή OCR:

  • Στο παράθυρο Νέα εργασία , κάντε κλικ στην επιλογή:
    • Νέα εργασία > Άνοιγμα > Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR
    • ή Νέα εργασία > Εργαλεία > Επεξεργαστής OCR
    • ή Νέα εργασία > Αρχείο > Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR...
  • Στον Επεξεργαστή PDF, κάντε κλικ στην επιλογή:
  • Ανοίξτε το μενού Έναρξη των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή ABBYY FineReader PDF > Επεξεργαστής OCR ABBYY FineReader (ή κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη > Όλες οι εφαρμογές > ABBYY FineReader PDF > Επεξεργαστής OCR ABBYY FineReader στα Windows 10).

Συμβουλή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Επεξεργαστή OCR είτε να ανοίγει το τελευταίο έργο που χρησιμοποιήθηκε είτε να δημιουργεί ένα νέο έργο όταν εκκινείται. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα εργασία > Επιλογές > Γενικά και επιλέξτε είτε Άνοιγμα νέου έργου OCR ή Άνοιγμα του έργου OCR που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.