Μείωση του μεγέθους των εγγράφων PDF

Τα έγγραφα PDF που περιέχουν εικόνες σελίδας ή πολλές εικόνες μπορεί να είναι πολύ μεγάλα. Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να μειώσετε το μέγεθος τέτοιων εγγράφων.

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο > Μείωση μεγέθους αρχείου....
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:
    • Ποιότητα εικόνας - Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου, μειώνοντας την ποιότητα των εικόνων μέσα στο έγγραφο.
    • Χρήση συμπίεσης MRC (καθορίστε τις γλώσσες OCR παρακάτω) - Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να εφαρμόσετε τον αλγόριθμο συμπίεσης MRC σε αναγνωρισμένες σελίδες, ο οποίος μειώνει σημαντικά το μέγεθος του αρχείου, διατηρώντας παράλληλα την οπτική ποιότητα των εικόνων της σελίδας.
    • Γλώσσες OCR - Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τις κατάλληλες γλώσσες OCR.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

Το συμπιεσμένο έγγραφο PDF που δημιουργείται θα ανοίξει σε νέο παράθυρο.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.