Αφαίρεση εμπιστευτικών πληροφοριών

Με το ABBYY FineReader PDF, μπορείτε να αφαιρέσετε εμπιστευτικές πληροφορίες από αναγνωρισμένα κείμενα.

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης ή κάντε κλικ στο κουμπί στην κύρια γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος του παραθύρου Κείμενο.
  2. Στο παράθυρο Κείμενο, χρησιμοποιήστε το μαρκαδόρο για να μαυρίσετε το κείμενο που θέλετε να αποκρύψετε.
    Συμβουλή. Αν αποκρύψετε κάποιους χαρακτήρες κατά λάθος, μπορείτε να αναιρέσετε την τελευταία επιμέλεια έκδοσης πατώντας Ctrl+Z ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναίρεση στην κύρια γραμμή εργαλείων.
  3. Αποθηκεύστε το έγγραφό σας.

Το επιμελημένο κείμενο έκδοσης, θα εμφανίζεται ως κουκκίδες στο έγγραφο εξόδου. Εάν η μορφή αποθήκευσης που έχετε επιλέξει, υποστηρίζει χρώματα κειμένου και φόντου, οι χαρακτήρες που έχουν υποστεί επιμέλεια έκδοσης θα εμφανίζονται ως μαύρα ορθογώνια.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιμέλειας έκδοσης, είτε

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης μία ακόμη φορά, ή
  • Κάντε κλικ στο κουμπί στην κύρια γραμμή εργαλείων μία ακόμη φορά.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.