Διαγραφή εμπιστευτικών πληροφοριών από έγγραφα PDF

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF για να διαγράψετε εμπιστευτικές πληροφορίες από τα έγγραφα PDF προτού τα δημοσιεύσετε. Έχετε τη δυνατότητα να επιμεληθείτε τόσο το κείμενο όσο και τις εικόνες.

  1. Στην εργαλειοθήκη της Ασφάλεια καρτέλας, κάντε κλικ .
  2. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρώμα των ορθογωνίων που θα βαφτεί πάνω από το αναθεωρημένο κείμενο, κάντε κλικ σε ένα από τα επτά πλαίσια χρωμάτων στη γραμμή εργαλείων ή κάντε κλικ στο βέλος και επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο χρώμα επιθυμείτε από την παλέτα. Για ακόμη περισσότερα χρώματα, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα χρώματα....
  3. Επιλέξτε το κείμενο ή/και τις εικόνες που θέλετε να αφαιρέσετε.

Το επιλεγμένο περιεχόμενο θα καταργηθεί από το έγγραφο και οι αντίστοιχες εμφανίσεις του θα εμφανίζονται με το χρώμα της επιλογής σας.

Μπορείτε να διαγράψετε αντικείμενα και δεδομένα που δεν εμφανίζονται στο σώμα κειμένου του εγγράφου σας (π.χ. σχόλια, σημειώσεις, σελιδοδείκτες, συνημμένα, τα μεταδεδομένα, κ.λπ.):

  1. Στην εργαλειοθήκη της Ασφάλεια καρτέλας, κάντε κλικ .
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα αντικείμενα και τα δεδομένα που θέλετε να αφαιρέσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αναζήτηση για να καταργήσετε ευαίσθητα δεδομένα. Δείτε επίσης: Αναζήτηση και απόκρυψη.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.