Επιλογές OCR

Εάν θέλετε ταχύτητα και ακρίβεια, είναι σημαντικό να επιλέξετε τις σωστές ρυθμίσεις οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Όταν επιλέγετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όχι μόνο τον τύπο και την πολυπλοκότητα του εγγράφου σας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα. Υπάρχουν οι εξής ομάδες επιλογών:

Μπορείτε να βρείτε τις επιλογές OCR στην καρτέλα OCR του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

Το ABBYY FineReader αναγνωρίζει αυτόματα τις σελίδες που προσθέτετε σε ένα έργο OCR. Οι επιλογές που είναι ενεργοποιημένες τη δεδομένη στιγμή θα χρησιμοποιηθούν για την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανάλυση και την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων των εικόνων που προστέθηκαν πρόσφατα στην καρτέλα Επεξεργασία εικόνας του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

Εάν αλλάξετε τις επιλογές OCR μετά από την αναγνώριση ενός κειμένου, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία OCR για να αναγνωρίσετε το έγγραφο με τις νέες επιλογές.

Λειτουργίες αναγνώρισης PDF

Αυτές οι ρυθμίσεις προορίζονται για έγγραφα PDF με επίπεδα κειμένου και εικόνες. Τέτοια έγγραφα PDF συνήθως δημιουργούνται από έγγραφα σε επεξεργάσιμες μορφές. Άλλα είδη των εγγράφων PDF, όπως PDF με δυνατότητα αναζήτησης και PDF μόνο εικόνας, υποβάλλονται σε επεξεργασία πάντα στη λειτουργία Χρήση OCR που είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία για αυτούς τους τύπους PDF. Δεν απαιτούνται πρόσθετες ρυθμίσεις για την επεξεργασία αυτών των PDF.

Υπάρχουν διαθέσιμες τρεις λειτουργίες αναγνώρισης:

  • Αυτόματη επιλογή μεταξύ OCR και κειμένου από PDF
   Το πρόγραμμα θα εξετάσει το επίπεδο κειμένου και θα χρησιμοποιήσει το υπάρχον επίπεδο κειμένου, εάν αυτό περιέχει κείμενο καλής ποιότητας. Διαφορετικά, θα χρησιμοποιηθεί η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων για να δημιουργήσετε ένα νέο επίπεδο κειμένου.
  • Χρήση OCR
   Η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα νέο επίπεδο κειμένου. Αυτή η λειτουργία απαιτεί περισσότερο χρόνο αλλά είναι πιο κατάλληλη για έγγραφα με κακής ποιότητας επίπεδα κειμένου.
  • Χρήση μόνο κειμένου από PDF
   Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία για έγγραφα PDF με επίπεδα κειμένου. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει το αρχικό επίπεδο κειμένου χωρίς να εκτελεί OCR.

ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας OCR

Το ABBYY FineReader PDF σάς επιτρέπει να εκτελείτε:

 • Πλήρης αναγνώριση
  Σε αυτή τη λειτουργία, το ABBYY FineReader αναλύει και αναγνωρίζει τόσο τα απλά έγγραφα όσο και τα έγγραφα με σύνθετες διατάξεις, ακόμα και στην περίπτωση εγγράφων εκτυπωμένων σε έγχρωμο φόντο ή εγγράφων με πολύπλοκους πίνακες (συμπεριλαμβανομένων των πινάκων με λευκές γραμμές πλέγματος και πινάκων με έγχρωμα κελιά).
  Πλήρης αναγνώριση απαιτεί περισσότερο χρόνο, αλλά προσφέρει καλύτερη ποιότητα.
 • Γρήγορη αναγνώριση
  Αυτή η λειτουργία συνιστάται για την επεξεργασία εγγράφων μεγάλου μεγέθους με απλές διατάξεις και καλής ποιότητας εικόνες.

Τύπος εκτύπωσης

Καθορίζει τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση του εγγράφου. Δείτε επίσης: Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.

Ανίχνευση δομικών στοιχείων

Επιλέξτε τα δομικά στοιχεία που θέλετε να ανιχνεύσει το πρόγραμμα: κεφαλίδες και υποσέλιδα, υποσημειώσεις, πίνακες περιεχομένων και λίστες. Τα επιλεγμένα στοιχεία θα είναι επιλέξιμα όταν αποθηκευτεί το έγγραφο.

Γραμμικοί κώδικες

Εάν το έγγραφό σας περιέχει γραμμικούς κώδικες και θέλετε να τους μετατρέψετε σε συμβολοσειρές γραμμάτων και ψηφίων αντί να τους αποθηκεύσετε ως εικόνες, επιλέξτε Μετατροπή γραμμικών κωδίκων σε συμβολοσειρές. Από προεπιλογή, αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Μοτίβα και γλώσσες

Η αναγνώριση με εκπαίδευση χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των παρακάτω τύπων κειμένου:

 • Κείμενα με ειδικά σύμβολα (π.χ. μαθηματικά σύμβολα)
 • Κείμενο με διακοσμητικά στοιχεία
 • Μεγάλος όγκος κειμένου από εικόνες χαμηλής ποιότητας (άνω των 100 σελίδων)

Η επιλογή εκπαίδευσης είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ενεργοποιήστε την Χρήση εκπαίδευσης για αναγνώριση νέων χαρακτήρων και δίψηφων γραμμάτων για να εκπαιδεύσετε το ABBYY FineReader κατά την εκτέλεση της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ενσωματωμένα ή δικά σας μοτίβα για την αναγνώριση.

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να φορτώνετε ρυθμίσεις για μοτίβα και γλώσσες χρήστη. Δείτε επίσης: Έργο OCR.

Γραμματοσειρές

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αποθήκευση του αναγνωρισμένου κειμένου.

Για να επιλέξετε γραμματοσειρές:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή γραμματοσειρών....
 2. Επιλέξτε τις επιθυμητές γραμματοσειρές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.