Άλλες μορφές

Στο παράθυρο «Νέα εργασία» μπορείτε να μετατρέψετε PDF και εικόνες σε δημοφιλείς μορφές (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, *.djvu) και να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα έγγραφο.

Μετατροπή ενός ή περισσότερων αρχείων

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε Άλλες μορφές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία προς μετατροπή.
 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.
  1. Επιλογή μορφής εξόδου Επιλέξτε τη μορφή στην οποία θέλετε να μετατρέψετε το αρχείο σας.
  2. Γλώσσες OCR Επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας. Δείτε επίσης: Γλώσσες αναγνώρισης.
  3. Περισσότερες επιλογές... Ανοίγει την αντίστοιχη καρτέλα του πλαισίου διαλόγου Ρυθμίσεις μορφής.
 4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μετατροπή σε <μορφή>».
 6. Ορίστε ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.
  Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο φάκελο που ορίσατε.

Συνδυασμός αρχείων

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε Άλλες μορφές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μετατρέψετε.
 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής.
 4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται.
 5. Τακτοποιήστε τα έγγραφα στην επιθυμητή σειρά και επιλέξτε το στοιχείο Συνένωση όλων των αρχείων σε ένα έγγραφο.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μετατροπή σε <μορφή>».
 7. Ορίστε ένα όνομα και ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.
  Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο φάκελο που ορίσατε.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.