Δημιουργία υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel

Στο παράθυρο «Νέα εργασία» μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα Microsoft Excel από PDF και εικόνες, καθώς κι από αρχεία οποιασδήποτε από τις υποστηριζόμενες μορφές. Μπορείτε, επίσης, να μετατρέψετε και να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα έγγραφο Excel.

Μετατροπή ενός ή περισσότερων αρχείων

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε Microsoft Excel.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία προς μετατροπή.
 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.
  1. Διατήρηση μορφοποίησης.
   Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο εξόδου.
   • Μορφοποιημένο κείμενο
    Οι τύποι γραμματοσειράς, τα μεγέθη γραμματοσειράς και η μορφοποίηση παραγράφων θα διατηρηθούν.
   • Απλό κείμενο
    Θα διατηρηθούν μόνο οι παράγραφοι. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο μία γραμματοσειρά σε όλη την έκταση του εγγράφου.
  2. Γλώσσες OCR Επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας. Δείτε επίσης: Γλώσσες αναγνώρισης.
  3. Διατήρηση εικόνων (μόνο XLSX) Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, εάν θέλετε να διατηρήστε τις εικόνες στο έγγραφο εξόδου.
  4. Δημιουργία ξεχωριστού φύλλου για κάθε σελίδα (μόνο XLSX) Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό υπολογιστικό φύλλο Microsoft Excel από κάθε σελίδα του αρχικού εγγράφου.
  5. Περισσότερες επιλογές... Ανοίγει την καρτέλα XLS(X) του Ρυθμίσεις μορφής πλαισίου διαλόγου.
 4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή σε Excel.
 6. Ορίστε ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.
  Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το αρχείο Microsoft Excel που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο φάκελο που ορίσατε.

Συνδυασμός αρχείων

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα και, στη συνέχεια, στο Μετατροπή σε Microsoft Excel.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μετατρέψετε.
 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής.
 4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται.
 5. Τακτοποιήστε τα έγγραφα στην επιθυμητή σειρά και επιλέξτε το στοιχείο Συνένωση όλων των αρχείων σε ένα έγγραφο.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή σε Excel.
 7. Ορίστε ένα όνομα και ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.
  Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το αρχείο Microsoft Excel θα τοποθετηθεί στο φάκελο που ορίσατε.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.