Ρυθμίσεις PDF

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ποιότητα εικόνας

Εάν το κείμενό σας περιέχει πολλές εικόνες ή εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε την εικόνα σελίδας μαζί με το αναγνωρισμένο κείμενο, το αρχείο PDF που προκύπτει μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο. Η ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω των επιλογών στην αναπτυσσόμενη λίστα Ποιότητα εικόνας:

 • Βέλτιστη ποιότητα
  Ορίστε αυτή την επιλογή για να διατηρήσετε την ποιότητα των εικόνων ή της εικόνας σελίδας. Η αρχική ανάλυση της εικόνας πηγής διατηρείται.
 • Ισορροπημένη
  Ορίστε αυτή την επιλογή για να περιορίσετε το μέγεθος του αρχείου PDF διατηρώντας την ποιότητα των εικόνων ή της εικόνας σελίδας σε εύλογα υψηλό επίπεδο.
 • Συμπαγές μέγεθος
  Ορίστε αυτή την επιλογή για να περιορίσετε το μέγεθος του αρχείου εξόδου PDF. Η ανάλυση των εικόνων και της εικόνας σελίδας μειώνεται στα 300 dpi, υποβαθμίζοντας την ποιότητά τους.
 • Προσαρμογή...
  Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να καθορίσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δημιουργία εγγράφων PDF/A

Ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF/A και επιλέξτε την έκδοση PDF/A που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Δημιουργία εγγράφων PDF/UA (απαιτείται OCR)

Ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο PDF/UA. Έχετε υπόψη σας ότι το έγγραφο που θα προκύψει ενδεχομένως να μην δείχνει ακριβώς όπως το πρωτότυπο.

Προστασία εγγράφων με κωδικούς πρόσβασης

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να προστατεύσετε το έγγραφο PDF που διαθέτετε με έναν κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε το άνοιγμα, την εκτύπωση ή την επεξεργασία του χωρίς εξουσιοδότηση. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις... και καθορίστε τις ρυθμίσεις προστασίας στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει:

 • Κωδικός πρόσβασης για άνοιγμα εγγράφου
  Εάν το έγγραφό σας διαθέτει κωδικό πρόσβασης για άνοιγμα εγγράφου, οι χρήστες θα είναι σε θέση να το ανοίξουν μόνο εφόσον πληκτρολογήσουν τον κωδικό πρόσβασης που έχετε καθορίσει. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το έγγραφό σας:
  1. Ενεργοποιήστε την επιλογή Περιορισμός πρόσβασης με κωδικό ανοίγματος εγγράφου.
  2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον.
   Απενεργοποιήστε την επιλογή Απόκρυψη χαρακτήρων αν θέλετε οι χαρακτήρες του κωδικού πρόσβασής σας να εμφανίζονται στο πεδίο Κωδικός ανοίγματος εγγράφου.
 • Κωδικός πρόσβασης για δικαιώματα
  Αυτός ο κωδικός προστατεύει το έγγραφο PDF από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία και εκτύπωση και εμποδίζει τους χρήστες που δεν γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης να αντιγράψουν το περιεχόμενό του σε άλλη εφαρμογή. Οι χρήστες θα είναι σε θέση να εκτελέσουν όλες αυτές τις ενέργειες μόνο αφού πληκτρολογήσουν τον κωδικού πρόσβασης που καθορίζετε. Για να ορίσετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης:
  1. Ενεργοποιήστε την επιλογή Περιορισμός εκτύπωσης και επεξεργασίας με κωδικό εγκρίσεων.
  2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον.
   Απενεργοποιήστε την επιλογή Απόκρυψη χαρακτήρων αν θέλετε οι χαρακτήρες του κωδικού πρόσβασής σας να εμφανίζονται στο πεδίο Κωδικός εγκρίσεων.

   Στη συνέχεια, επιλέξτε τις ενέργειες που θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να εκτελούν.
   • Η αναπτυσσόμενη λίστα Εκτύπωση περιέχει επιλογές που επιτρέπουν ή εμποδίζουν την εκτύπωση του εγγράφου.
   • Η αναπτυσσόμενη λίστα Επεξεργασία περιέχει επιλογές που επιτρέπουν ή εμποδίζουν την επεξεργασία του εγγράφου.
   • Η επιλογή Έγκριση αντιγραφής κειμένου, εικόνων και άλλου περιεχομένου επιτρέπει στους χρήστες να αντιγράφουν περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες, κ.λπ.) από το έγγραφό σας. Εάν θέλετε να παρεμποδίσετε τέτοιες ενέργειες, βεβαιωθείτε ότι αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη.
   • Η επιλογή Να επιτρέπεται στους αναγνώστες οθόνης να διαβάζουν το κείμενο επιτρέπει στο λογισμικό ανάγνωσης οθόνης να πραγματοποιεί ανάγνωση του κειμένου από το έγγραφο όταν αυτό είναι ανοιχτό. Εάν θέλετε να παρεμποδίσετε τέτοιες ενέργειες, βεβαιωθείτε ότι αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη.
 • Επίπεδο κρυπτογράφησης:
  Η αναπτυσσόμενη λίστα Κρυπτογράφηση περιέχει επιλογές που κρυπτογραφούν έγγραφα που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.
 • Ο αλγόριθμος 128-bit AES είναι ένας αρκετά ισχυρός αλγόριθμος κρυπτογράφησης που βασίζεται στο πρότυπο AES.
 • Ο αλγόριθμος 256-bit AES είναι ένας ισχυρός αλγόριθμος κρυπτογράφησης που βασίζεται στο πρότυπο AES.

Ορίστε μία από τις επιλογές από την αναπτυσσόμενη λίστα Κρυπτογράφηση. Όλα τα περιεχόμενα του εγγράφου κρυπτογραφεί ολόκληρο το έγγραφο Όλα τα περιεχόμενα του εγγράφου εκτός από τα μεταδεδομένα αφήνει τα δεδομένα του εγγράφου χωρίς κρυπτογράφηση επιτρέποντας την ανάγνωσή τους.

Διαγραφή αντικειμένων και δεδομένων

Ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε διάφορα αντικείμενα που περιέχονται στο έγγραφο PDF και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή... για να επιλέξετε τα αντικείμενα που δεν θέλετε να διατηρήσετε:

 • Σχόλια και σημειώσεις
  Δεν θα αποθηκεύονται σημειώματα, σημειώσεις, σχήματα και μπλοκ κειμένου.
 • Συνδέσεις, πολυμέσα, ενέργειες, δέσμες εντολών και δεδομένα φόρμας
  Δεν θα αποθηκεύονται αλληλεπιδραστικά στοιχεία.
 • Σελιδοδείκτες
   Δεν θα αποθηκεύονται σελιδοδείκτες.
 • Συνημμένα
  Δεν θα αποθηκεύονται συνημμένα αρχεία.

Χρήση ενός μεγέθους χαρτιού για όλες τις εικόνες σελίδας

Εάν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το αρχικό μέγεθος χαρτιού των εικόνων σελίδας θα διατηρηθεί. Ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού στο έγγραφο PDF σας.

Χρήση συμπίεσης MRC (απαιτείται OCR)

Αυτή η επιλογή εφαρμόζει τον αλγόριθμο συμπίεσης MRC, ο οποίος μειώνει σημαντικά το μέγεθος του αρχείου και διατηρεί την οπτική ποιότητα της εικόνας.

Η επιλογή Χρήση συμπίεσης MRC (απαιτείται OCR) είναι διαθέσιμη για έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης όταν η επιλογή Κείμενο κάτω από την εικόνα της σελίδας είναι ενεργοποιημένη.

Εφαρμογή του ABBYY PreciseScan για εξομάλυνση χαρακτήρων σε εικόνες σελίδας

Ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία ABBYY PreciseScan για να εξομαλύνετε τους χαρακτήρες στο έγγραφο. Κατά συνέπεια, οι χαρακτήρες δεν θα φαίνονται παραμορφωμένοι ακόμη και όταν μεγεθύνετε τη σελίδα.

Ρυθμίσεις PDF με δυνατότητα αναζήτησης

Αυτή η ομάδα επιλογών σάς επιτρέπει να αποφασίσετε ποια στοιχεία του εγγράφου PDF που διαθέτετε θέλετε να αποθηκεύσετε. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφό σας, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

 • Κείμενο και εικόνες μόνο
  Αυτή η επιλογή αποθηκεύει μόνο το αναγνωρισμένο κείμενο και τις σχετικές εικόνες. Η σελίδα θα υποστηρίζει πλήρως τη δυνατότητα αναζήτησης και το μέγεθος του αρχείου PDF θα είναι μικρό. Η εμφάνιση του εγγράφου που προκύπτει μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από το πρωτότυπο
 • Κείμενο επάνω από την εικόνα της σελίδας
  Αυτή η επιλογή αποθηκεύει το φόντο και τις εικόνες του αρχικού εγγράφου και τοποθετεί το αναγνωρισμένο κείμενο επάνω από αυτά. Συνήθως, αυτός ο τύπος PDF απαιτεί περισσότερο χώρο στο δίσκο από Κείμενο και εικόνες μόνο. Το έγγραφο PDF που προκύπτει θα υποστηρίζει πλήρως τη δυνατότητα αναζήτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εμφάνιση του εγγράφου που προκύπτει μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από το πρωτότυπο.
 • Κείμενο κάτω από την εικόνα της σελίδας
  Αυτή η επιλογή αποθηκεύει ολόκληρη τη σελίδα ως εικόνα και τοποθετεί το αναγνωρισμένο κείμενο κάτω από αυτήν. Το επίπεδο κειμένου καθιστά δυνατή την αναζήτηση του εγγράφου και την αντιγραφή κειμένου, ενώ οι εικόνες σελίδας διασφαλίζουν ότι το έγγραφο φαίνεται σχεδόν το ίδιο με το πρωτότυπο.

Δημιουργία σελιδοδεικτών από κεφαλίδες

Ορίστε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων από τις επικεφαλίδες του εγγράφου.

Δημιουργία ετικετών PDF

Ορίστε αυτή την επιλογή για να προσθέσετε ετικέτες PDF στο έγγραφο PDF που προκύπτει.

Εκτός από κείμενο και εικόνες, τα αρχεία PDF μπορεί να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δομή του εγγράφου, όπως τα λογικά μέρη, εικόνες και πίνακες. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ετικέτες PDF. Ένα αρχείο PDF με ετικέτες PDF μπορεί να αναδρομολογηθεί, ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης και θα εμφανίζεται σωστά σε φορητές συσκευές.

Γραμματοσειρές

Όταν αποθηκεύετε κείμενα σε μορφή PDF, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε γραμματοσειρές Adobe είτε τις γραμματοσειρές των Windows που είναι εγκαταστημένες στον υπολογιστή σας. Για να καθορίσετε τη γραμματοσειρά που έχει οριστεί να χρησιμοποιηθεί, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία από την αναπτυσσόμενη λίστα:

 • Χρήση προκαθορισμένων γραμματοσειρών
  Στο αρχείο PDF θα χρησιμοποιηθούν γραμματοσειρές Adobe, για παράδειγμα: Times New Roman, Arial, Courier New.
 • Χρήση γραμματοσειρών Windows
  Στο αρχείο θα χρησιμοποιηθούν οι γραμματοσειρές των Windows που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.

Για να ενσωματώσετε γραμματοσειρές στο έγγραφο PDF, ενεργοποιήστε την επιλογή Ενσωμάτωση γραμματοσειρών. Αυτή η επιλογή θα αυξήσει το μέγεθος του αρχείου εγγράφου, αλλά το έγγραφο θα φαίνεται ίδιο σε όλους τους υπολογιστές.

Η επιλογή Ενσωμάτωση γραμματοσειρών είναι διαθέσιμη μόνο για Κείμενο και εικόνες μόνο και Κείμενο επάνω από την εικόνα της σελίδας έγγραφα PDF.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα του εγγράφου όταν αποθηκεύεται σε μορφή PDF. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία μεταδεδομένων..., προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και επιλέξτε OK.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.