Αντιγραφή δεδομένων από έγγραφα PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αντιγράψετε οποιαδήποτε περιοχή ενός εγγράφου PDF χωρίς την αναγνώριση όλου του εγγράφου ή τη μετατροπή του σε επεξεργάσιμη μορφή.

Μπορείτε να αντιγράψετε οποιαδήποτε περιοχή ως:

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.