Εάν δεν αναπαράγεται η πολύπλοκη δομή ενός έντυπου εγγράφου

Πριν από την εκτέλεση της διαδικασίας αναγνώρισης του εγγράφου, το ABBYY FineReader εκτελεί ανάλυση της λογικής δομής του εγγράφου και εντοπίζει τις περιοχές που περιέχουν κείμενο, εικόνες, πίνακες και γραμμικούς κώδικες. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα βασίζεται σε αυτή την ανάλυση για την ταυτοποίηση των περιοχών και τη σειρά με την οποία αναγνωρίστηκαν. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στην αναδημιουργία της μορφοποίησης του πρωτότυπου εγγράφου.

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, το ABBYY FineReader θα εκτελεί αυτόματη ανάλυση εγγράφων. Ωστόσο, σε περίπτωση που η μορφοποίηση είναι πολύ σύνθετη ορισμένες περιοχές ενδεχομένως να εντοπίζονται λανθασμένα και ίσως να θέλετε να κάνετε διορθώσεις χειροκίνητα.

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω εργαλεία και εντολές για να διορθώσετε τις περιοχές:

  • Εργαλεία χειροκίνητης ρύθμισης περιοχών στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου Εικόνα.
  • Εντολές του μενού συντόμευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο κάνοντας δεξί κλικ στην επιλεγμένη περιοχή στο παράθυρο Εικόνα ή στο παράθυρο Εστίαση.
  • Εντολές στο μενού Περιοχή.

Μετά από την εκτέλεση των επιθυμητών ρυθμίσεων, επανεκκινήστε τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σε περίπτωση λανθασμένης ανίχνευσης περιοχών.

Οι ρυθμίσεις αναγνώρισης, οι ιδιότητες περιοχής και οι ρυθμίσεις αποθήκευσης επηρεάζουν επίσης την ποιότητα της νέας εκπαίδευσης της διάταξης του πρωτότυπου εγγράφου.

Δείτε επίσης: Επιλογές OCR, Προσαρμογή ιδιοτήτων περιοχής και Αποθήκευση αποτελεσμάτων OCR.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.