Πλαίσιο διαλόγου "Επιλογές"

Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές περιέχει διάφορες επιλογές που σας επιτρέπουν να αποφασίσετε πώς θα σαρώνονται, θα ανοίγουν, θα αναγνωρίζονται και θα αποθηκεύονται τα έγγραφα σε διάφορες μορφές καθώς επίσης να αλλάζετε τις γλώσσες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, τη γλώσσα διασύνδεσης, τον τύπο εκτύπωσης των εγγράφων εισόδου και μερικές άλλες επιλογές.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές:

 • Στην οθόνη Νέα εργασία κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές στην κάτω αριστερή γωνία.
 • Στην οθόνη Νέα εργασία κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές....
 • Στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF, κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές....
 • Στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR, κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Επιλογές....

Τα κουμπιά, οι συνδέσεις ή οι εντολές που ανοίγουν το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές θα είναι επίσης διαθέσιμα όταν μετατρέπετε ή σαρώνετε αρχεία στην οθόνη Νέα εργασία σε γραμμές εργαλείων και σε μενού συντόμευσης των γραμμών εργαλείων στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF και στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR καθώς και στα πλαίσια διαλόγου που εμφανίζονται όταν αποθηκεύετε έγγραφα.

Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές διαθέτει επτά καρτέλες, κάθε μία εκ των οποίων περιέχει ρυθμίσεις που αφορούν συγκεκριμένη λειτουργικότητα του ABBYY FineReader.

Γενικά

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε:

 • Να επιλέξετε ποιο τμήμα του προγράμματος θα ανοίγει, όταν εκκινείτε το ABBYY FineReader PDF: η οθόνη Νέα εργασία, το πρόγραμμα επεξεργασίας OCR με ένα νέο έργο OCR ή το πρόγραμμα επεξεργασίας OCR με το έργο OCR που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα.
 • Να καθορίσετε ποια συσκευή θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να τραβήξετε φωτογραφίες και επιλέξτε ένα περιβάλλον διασύνδεσης σάρωσης.
  Το ABBYY FineReader χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο πλαίσιο διαλόγου για να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης. Εάν το περιβάλλον σάρωσης του ABBYY FineReader PDF δεν είναι συμβατό με τον σαρωτή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εγγενές περιβάλλον διασύνδεσης του σαρωτή σας. Το εγχειρίδιο του σαρωτή θα πρέπει να περιέχει περιγραφές αυτού του πλαισίου διαλόγου και των στοιχείων του.
 • Να ορίσετε το FineReader ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα για το άνοιγμα εγγράφων PDF.

Επεξεργασία εικόνας

Αυτή η καρτέλα περιέχει τρεις ομάδες επιλογών:

 • Ενεργοποίηση αναγνώρισης στο παρασκήνιο στον Επεξεργαστή PDF
  Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, όλες οι σελίδες που ανοίγουν στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF θα αναγνωρίζονται αυτόματα. Αυτή η διαδικασία εκτελείται στο παρασκήνιο και προσθέτει ένα προσωρινό επίπεδο κειμένου σε έγγραφα PDF, καθιστώντας δυνατή την αναζήτηση σε αυτά και την αντιγραφή του κειμένου τους.
  Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος αυτής της ομάδας για να καθορίσετε τις γλώσσες του εγγράφου σας.
 • Αυτόματη επεξεργασία εικόνων σελίδας ενώ προστίθενται στον Επεξεργαστή OCR
  Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αυτόματη επεξεργασία σελίδων που προστέθηκαν πρόσφατα. Αν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη επεξεργασία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε γενικές επιλογές επεξεργασίας εγγράφων και ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας οι οποίες θα χρησιμοποιούνται κατά τη σάρωση και το άνοιγμα εικόνων:
 • Αναγνώριση εικόνων σελίδας (περιλαμβάνει προεπεξεργασία και ανάλυση)
  Οι εικόνες που προστέθηκαν πρόσφατα στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR θα υποστούν προεπεξεργασία χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στην Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας (εφαρμογή σε μετατροπή και OCR) ομάδα επιλογών. Η ανάλυση και η αναγνώριση θα πραγματοποιηθούν επίσης αυτόματα.
 • Ανάλυση εικόνων σελίδας (περιλαμβάνει προεπεξεργασία)
  Η προεπεξεργασία εικόνας και η ανάλυση εγγράφου εκτελούνται αυτόματα, αλλά η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων πρέπει να εκκινηθεί χειροκίνητα.
 • Προεπεξεργασία εικόνων σελίδας
  Μόνο η προεπεξεργασία εκτελείται αυτόματα. Η ανάλυση και η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων πρέπει να εκκινούνται χειροκίνητα.
 • Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας (εφαρμογή σε μετατροπή και OCR)
  Το ABBYY FineReader PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να διορθώνετε αυτόματα συνήθη ελαττώματα από σαρώσεις και ψηφιακές φωτογραφίες.

Δείτε επίσης: Αναγνώριση φόντου, Επιλογές επεξεργασίας εικόναςκαι Εργασία με γλώσσες σύνθετης γραφής.

Γλώσσες

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογές γλώσσας OCR. Δείτε επίσης: Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.

OCR

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις αναγνώρισης:

 • Τη λειτουργία αναγνώρισης PDF
 • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διεξοδική ή γρήγορη αναγνώριση
 • Τον τύπο του εγγράφου
 • Εάν το πρόγραμμα ανιχνεύει δομικά στοιχεία (σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να διατηρούνται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων στο Microsoft Word)
 • Εάν το πρόγραμμα πρέπει να αναγνωρίσει γραμμικούς κώδικες
 • Εκπαίδευση (σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε μοτίβα χρήστη κατά την αναγνώριση κειμένων)
 • Γραμματοσειρές (σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε τις γραμματοσειρές που θέλετε να χρησιμοποιούνται σε αναγνωρισμένα κείμενα)

Δείτε επίσης: Επιλογές OCR, Εάν το έντυπο έγγραφο περιέχει μη τυποποιημένες γραμματοσειρές.

Ρυθμίσεις μορφοποίησης

Σε αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των μορφών αρχείων εξόδου. Δείτε επίσης: Ρυθμίσεις μορφοποίησης.

Άλλο

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε:

 • Να καθορίσετε τη γλώσσα διασύνδεσης του ABBYY FineReader PDF.
 • Να καθορίσετε πόσοι πυρήνες επεξεργαστή το FineReader μπορεί να χρησιμοποιεί για την OCR.
 • Να επιλέξετε εάν το ABBYY FineReader PDF θα ελέγχει και θα εγκαθιστά αυτόματα ενημερώσεις.
 • Καθορίστε αν επιθυμείτε να αποστείλετε στην ABBYY τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων του ABBYY FineReader PDF με σκοπό τη βελτίωση του λογισμικού.
 • Να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται ειδικές προσφορές και συμβουλές για τη χρήση του ABBYY FineReader PDF.
 • Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τεχνολογία JavaScript σε έγγραφα PDF.
 • Καθορίστε αν το ABBYY FineReader PDF πρέπει να εντοπίζει αυτόματα διευθύνσεις URL σε έγγραφα PDF.

Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά... στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου, εάν θέλετε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Περιοχές και κείμενο*

Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε:

 • Να καθορίσετε ρυθμίσεις επαλήθευσης για αναγνωρισμένους χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας.
 • Να καθορίσετε τις ρυθμίσεις επαλήθευσης για λέξεις που δεν περιλαμβάνονται σε λεξικά:
 • Να παραβλέψετε λέξεις με ψηφία και ειδικούς χαρακτήρες.
 • Να ελέγξετε σύνθετες λέξεων που δεν περιλαμβάνονται στο λεξικό.
  Σύνθετη λέξη είναι μια λέξη που αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις.
 • Να καθορίσετε αν θέλετε να γίνεται διόρθωση στα κενά διαστήματα πριν και μετά τα σημεία στίξης.
 • Να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε λεξικά χρήστη.
 • Να επιλέξετε μια γραμματοσειρά για την εμφάνιση απλού κειμένου.
 • Να επιλέξετε το χρώμα και το πάχος των πλαισίων των διαφόρων τύπων περιοχών στο παράθυρο Εικόνα, το χρώμα επισήμανσης για χαρακτήρες χαμηλής αξιοπιστίας και άλλες επιλογές εμφάνισης.

Δείτε επίσης: Έλεγχος αναγνωρισμένου κειμένου, Εάν το πρόγραμμα δεν αναγνωρίζει ορισμένους χαρακτήρες, Επεξεργασία ιδιοτήτων περιοχής.

* Αυτή η καρτέλα είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR μόνο.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.