Σύγκριση εγγράφων Word

Για να συγκρίνετε ένα έγγραφο Word με την προηγούμενη έκδοσή του, πραγματοποιήστε τα ακόλουθα:

  1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα κατάλληλο έγγραφο Word στο Microsoft Word.
  2. Στη γραμμή εργαλείων ABBYY FineReader PDF, κάντε κλικ στο Σύγκριση εγγράφου με...
  3. Αυτό θα ανοίξει το καθορισμένο έγγραφο στο παράθυρο Σύγκριση Εγγράφων ABBYY. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα δεύτερο έγγραφο για να το συγκρίνετε με αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύγκριση εγγράφων, βλ. σύγκριση εγγράφων.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.