Ενοποίηση με το Microsoft Office

Όταν εγκαθιστάτε το ABBYY FineReader, ενοποιείται με το Microsoft Office. Ως αποτέλεσμα αυτού, ABBYY FineReader PDF το πρόσθετο θα εμφανιστεί στα Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε έγγραφα PDF και να εκκινήσετε μετατροπές και συγκρίσεις εγγράφων απευθείας από αυτές τις εφαρμογές.
Οι δυνατότητες στην καρτέλα διαφέρουν ανάλογα με την κάθε εφαρμογή.

Η ενοποίηση πραγματοποιείται τόσο με το Microsoft Office 365 όσο και με το Microsoft Office 2019.

Αν η καρτέλα ABBYY FineReader PDF λείπει από τη γραμμή εργαλείων του Microsoft Office σας...

Σε αυτή την ενότητα:

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.