Συνεργασία σε έγγραφα PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να βλέπετε και να απαντάτε σε σχόλια που έκαναν άλλοι αναθεωρητές, ακόμα κι αν αυτά δημιουργήθηκαν σε άλλες εφαρμογές εκτός του ABBYY FineReader. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε την κατάσταση ενός σχολίου για να ενημερώσετε τον αναθεωρητή ότι αποδεχθήκατε ή απορρίψατε την πρότασή του.

Για να προβάλετε τη λίστα όλων των σχολίων στο έγγραφο, ανοίξτε το Σχόλια παράθυρο κάνοντας κλικ στο κουμπί στη γραμμή εργαλείων στην καρτέλα.

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να ανοίξετε το παράθυρο Σχόλια:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια σημείωση, μια σφραγίδα ή ένα σχόλιο και επιλέξτε Προβολή παραθύρου σχολίων στο μενού συντόμευσης.
  • Επιλέξτε Προβολή στο κύριο μενού και κάντε κλικ Προβολή παραθύρου σχολίων.
  • Πιέστε F7.

Προσθήκη σχολίου σε μια σημείωση

Άνοιγμα σχολίου

Απάντηση σε σχόλιο

Διαγραφή σημείωσης ή σχετικού σχολίου ή απάντησης

Σήμανση σχολίου ή αλλαγή της κατάστασής του

Ιδιότητες σημειώσεων και σχολίων

Το παράθυρο σχολίων

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.