Ρυθμίσεις HTML

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Διάταξη εγγράφου

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο εξόδου.

 • Ευέλικτη διάταξη
  Διατηρεί τη μορφοποίηση του πρωτοτύπου. Το έγγραφο HTML που προκύπτει μπορεί να υποστεί εύκολα επεξεργασία.
 • Μορφοποιημένο κείμενο
  Διατηρεί τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη και τα στυλ των γραμματοσειρών καθώς και τις παραγράφους, αλλά δεν διατηρεί το ακριβές διάστιχο ή τις θέσεις των αντικειμένων στη σελίδα. Το κείμενο που προκύπτει στοιχίζεται αριστερά. Κείμενα με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά.
  Τα κάθετα κείμενα θα γίνουν οριζόντια.
 • Απλό κείμενο
  Δεν διατηρεί τη μορφοποίηση.

Ρυθμίσεις εικόνας

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν πολλές εικόνες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Η ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω των επιλογών στην αναπτυσσόμενη λίστα Διατήρηση εικόνων.

Συμβουλή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.... Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Ρυθμίσεις κειμένου

 • Διατήρηση αλλαγών γραμμής
  Διατηρεί την αρχική διάταξη των γραμμών κειμένου. Εάν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το έγγραφο εξόδου θα έχει μία μόνο γραμμή που θα περιέχει όλο το κείμενο.
 • Διατήρηση χρωμάτων κειμένου και φόντου
  Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να διατηρήσετε το χρώμα της γραμματοσειράς και το χρώμα φόντου.
 • Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων
  Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου.

Κωδικοποίηση

Το ABBYY FineReader εντοπίζει την κωδικοσελίδα αυτόματα. Για να αλλάξετε την κωδικοσελίδα, επιλέξτε την επιθυμητή κωδικοσελίδα από την αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή Κωδικοποίηση.

Ρυθμίσεις βιβλίου

Εάν θέλετε να μετατρέψετε ένα έντυπο βιβλίο σε μορφή HTML, ενεργοποιήστε την επιλογή Δημιουργία πίνακα περιεχομένων και χρήση του για διαίρεση του βιβλίου σε αρχεία. Το βιβλίο μπορεί να χωριστεί σε κεφάλαια με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Αυτόματη δημιουργία αρχείων με βάση τις επικεφαλίδες
  Το ABBYY FineReader PDF θα χωρίσει αυτόματα το έγγραφο σε τμήματα περίπου ίσου μεγέθους, θα τα αποθηκεύσει ως ξεχωριστά αρχεία HTML και θα δημιουργήσει εκ νέου συνδέσμους σε αυτά στον πίνακα περιεχομένων.
 • Δημιουργία αρχείων με βάση τις επικεφαλίδες του επιπέδου 1
  Το ABBYY FineReader PDF θα χωρίσει αυτόματα το έγγραφο σε ξεχωριστά αρχεία HTML, χρησιμοποιώντας τις επικεφαλίδες υψηλότερου επιπέδου.
 • Δημιουργία αρχείων με βάση τις επικεφαλίδες του επιπέδου 2
  Το ABBYY FineReader PDF θα χωρίσει αυτόματα το έγγραφο σε ξεχωριστά αρχεία HTML, χρησιμοποιώντας τις επικεφαλίδες υψηλότερου επιπέδου και τις επικεφαλίδες στο επόμενο επίπεδο.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία μεταδεδομένων... προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.